Rapport OFL over geborgde zetels naar Tweede Kamer

7 januari 2021

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft haar rapport over de geborgde zetels bij de waterschappen aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De minister heeft het rapport ‘Open blik, helder beeld’ op 7 januari naar de Tweede Kamer gestuurd, waar het zal worden behandeld.

Cora van Nieuwenhuizen
Cora van Nieuwenhuizen

De minister had het OFL verzocht om een consultatieproces in te richten naar aanleiding van het in juni 2020 uitgebrachte advies ‘Geborgd gewogen – advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen’ van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen.

Het OFL heeft de afgelopen maanden via een uitgebreid consultatieproces zo breed mogelijk meningen, standpunten en sentimenten opgehaald bij belanghebbenden. Het OFL is onder meer in gesprek gegaan met waterschappen, de benoemende organisaties (LTO, VBNE en VNO-NCW), de Unie van Waterschappen, een aantal departementen (LNV, BZK, IenW, EZK en AZ), het IPO en de VNG.

In het rapport staat een weergave van de argumenten van voor- en tegenstanders van afschaffing van de geborgde zetels.

Foto: minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat

Lees het rapport van het OFL

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn