Reactie waterschappen op rapport geborgde zetels

9 oktober 2020

De Unie van Waterschappen heeft met een brief aan minister Van Nieuwenhuizen een reactie gegeven op het rapport Geborgd gewogen van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen.

In de brief aan de minister geven de waterschappen aan dat ze het waarderen dat iedereen in de gelegenheid is gesteld om zijn of haar mening te geven. De Unie van Waterschappen vraagt de minister om de verschillende gezichtspunten te betrekken bij de verdere besluitvorming over het rapport van de adviescommissie.

Hoe kwam de brief tot stand?

Deze zomer heeft de Unie van Waterschappen 5 online klankbordbijeenkomsten georganiseerd over het thema. Ongeveer 300 algemeen en dagelijks bestuursleden hebben daar met elkaar gesproken over het rapport ‘Geborgd gewogen. Advies over geborgde zetels in waterschapsbesturen’ van de commissie Boelhouwer. Dit advies ligt bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bij de Tweede Kamer.

Verschillende gezichtspunten

“Het onderling voeren van het gesprek over het rapport was een belangrijk doel van de klankbordbijeenkomsten”, zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “De bijeenkomsten hebben een rijke oogst aan gezichtspunten opgeleverd. Op basis daarvan hebben we de reactie van de waterschappen op het rapport gegeven in een brief aan de minister. In de brief staat niet zozeer een standpunt, maar een uiteenzetting van de verschillende standpunten binnen de waterschappen en de daarbij genoemde onderbouwing.”

Raadpleging

Naast dit proces van de Unie van Waterschappen heeft het Overlegorgaan Fysieke leefomgeving de verschillende belanghebbenden geraadpleegd over het rapport. Ook heeft GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel in consultatie gebracht. Veel waterschapsbestuurders reageren zelf ook op deze consultaties.

Brief met de reactie op het rapport ‘Geborgd gewogen’

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn