Rijkswaterstaat en de waterschappen brengen vistrektocht in beeld

22 oktober 2020

De zalm, de zeeforel en de rivierprik: jaarlijks leggen deze en andere vissen honderden kilometers af om een geschikte plek te vinden om hun eitjes te leggen. Rijkswaterstaat heeft deze vistrektocht in beeld gebracht met een routekaart langs verschillende ‘vispassages’.

We hebben in Nederland dammen, stuwen, sluizen en gemalen nodig om ons tegen overstromingen te beschermen. Maar daarmee zijn onze wateren ook moeilijker bereikbaar voor vissen. Om vissen ongehinderd doorgang te bieden, hebben Rijkswaterstaat en de waterschappen de afgelopen decennia in het hele land vispassages aangelegd. Zo kunnen vissen van het ene naar het andere water trekken en zelfs via beken en rivieren de grens over naar Duitsland en België.

Virtuele routekaart

Om een beeld te geven van de trektocht van vissen, heeft Rijkswaterstaat een virtuele routekaart gemaakt. Daarop zijn 10 van de vele vispassages uitgelicht. De routekaart is vanaf 23 oktober te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Gezonde visstand

Ook op andere manieren dragen waterschappen en Rijkswaterstaat bij aan een gezonde visstand. Ze zorgen ervoor dat de wateren in Nederland een goed leefgebied zijn voor vissen. Door eerdere ingrepen zijn natuurlijke leefgebieden soms veranderd of verdwenen. De waterschappen en Rijkswaterstaat nemen samen maatregelen om dit te herstellen. Bijvoorbeeld door stenen oevers te vervangen door natuurvriendelijke oevers.

Wereld Vismigratiedag

Op zaterdag 24 oktober is er speciale aandacht voor de trektochten van vissen tijdens de Wereld Vismigratiedag. Deze dag staat in het teken van het creëren van bewustzijn voor open rivieren en trekvissen, en wordt gecoördineerd door de World Fish Migration Foundation. Ook in Nederland wordt tijdens de Week van Ons Water stilgestaan bij het belang van open rivieren en vrije migratie van trekvissen.

Week van Ons Water

Naast vismigratie zijn er deze week nog meer activiteiten om het publiek kennis te laten maken met het werk van waterbeheerders. De Week van Ons Water is een initiatief van een aantal organisaties, waaronder de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen ze door te laten zien wat er in Nederland aan watermanagement gebeurt. Ook vertellen ze wat mensen zelf kunnen doen bij overstromingen, wateroverlast en droogte, en hoe we kunnen helpen om ons water schoon te houden. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten!

De Week van Ons Water duurt t/m 25 oktober en is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn