RIVM gebruikt nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS

18 januari 2021

Op 15 januari heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin maakt zij bekend dat het RIVM een nieuwe gezondheidsgrenswaarde gaat gebruiken voor PFAS.

De aanleiding om dit te doen is dat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (ESFA) een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor 4 PFAS- verbindingen heeft afgeleid in voedsel. Nieuwe inzichten laten zien dat PFAS mogelijk bij lagere concentraties effecten geven op het immuunsysteem van mensen. Dit kan betekenen dat PFAS schadelijker zijn dan tot nu toe bekend was. Een gevolg hiervan is dat meer mensen in Nederland mogelijk risico lopen op gezondheidseffecten door blootstelling aan PFAS.

Gevolgen voor bestaande normen

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat berekent het RIVM op basis van de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde de risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater. Moge-lijk leidt dit tot aanscherping van bestaande normen van PFAS voor drinkwater, oppervlaktewater, bodem, bagger en grondwater. De resultaten van de berekening zijn naar verwachting in de eerste helft van 2021 beschikbaar. Welke gevolgen de nieuwe grenswaarde in de praktijk precies heeft, is nu dus nog niet duidelijk.

Gebruik PFAS aan banden

Het RIVM werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mee aan een Europees traject om het gebruik en de productie van PFAS aan banden te leggen, zodat ze minder in onze leefomgeving terecht kunnen komen. Maar omdat de stoffen heel langzaam afbreken, zullen ze nog jarenlang in onze leefomgeving aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten wat de mogelijke effecten van PFAS zijn en welke blootstel-ling aan PFAS mogelijk risico’s oplevert voor mens of milieu.

Lobby in Brussel

De Nederlandse overheid zet zich samen met andere landen in om andere soorten PFAS in niet-essentiële toepassingen te verbieden. Sommige soorten PFAS zijn al wereldwijd verboden, zoals PFOA en PFOS.

De Unie van Waterschappen lobbyt in Brussel voor het terugdringen van PFAS en het terugdringen van alle gevaarlijke stoffen uit het milieu. Dat doet de Unie onder meer door actieve inzet op het Zero Pollution Actie-plan, onderdeel van de Europese Green Deal. De Unie pleit nadrukkelijk voor aanpak van gevaarlijke stoffen zoals PFAS aan de bron.

> Alle informatie over de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde inclusief vragen en antwoorden

> Bericht ‘Nieuwe gezondheidskundige grenswaarde PFAS’ van het RIVM

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn