Rogier van der Sande: ‘2020 wordt een jaar van doen’

7 januari 2020

Wat brengt 2020 voor de waterschappen? Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, blikt vooruit. “Dit jaar gaan we vooral doen.”

Van der Sande: “Na een jaar van het sluiten van overeenkomsten en akkoorden wordt 2020 een jaar van uitvoeren. De schop gaat in de grond, dat zullen we op veel vlakken zien. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, het Deltaprogramma en de risicodialogen als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.”

Alert op onverwachte zaken

“Het is zaak om alert te blijven en te anticiperen op onverwachte, maar belangrijke zaken zoals de stikstof- en PFAS-problematiek. Datzelfde geldt voor de droogte. Eind 2019 verscheen het Eindrapport Beleidstafel Droogte, met aanbevelingen om goed met water om te gaan. Niet alles kan. Niks is vanzelfsprekend op het gebied van te veel of te weinig water. Tijdens onze jaarlijkse Waterschapsdag staat het onderwerp waterbeschikbaarheid dan ook op de agenda.”

Samen naar buiten treden

“Na mijn eerste jaar als voorzitter kan ik zeggen dat ik er trots op ben om te zien hoe we als waterschapssector samen sterk staan. We treden gezamenlijk op naar buiten en dat werpt zijn vruchten af. Daarnaast spelen de omgeving, stakeholders en andere overheden een grote rol in ons werk. In het Interbestuurlijk programma pakken we grote maatschappelijke opgaven samen aan als één overheid.

Maar denk ook aan de Omgevingswet die eraan komt. In de voorbereidingen daarop is interbestuurlijke samenwerking essentieel. Ook bereiden we ons nu al samen met de andere decentrale overheden voor op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en het nieuwe Kabinet dat daaruit voortkomt. Samen kijken we naar de toekomst.”

Terugblik op 2019

2019 was een mooi, maar enerverend jaar: waterschapsverkiezingen, opnieuw droogte en natuurlijk de problematiek rond stikstof en PFAS. Wat gebeurde er zoal in 2019? De Unie van Waterschappen blikt nog één keer terug.

Foto: Pexels/John Paul Tyrone

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn