Samenwerking met Roemenië gaat door ondanks corona

30 oktober 2020

Het internationale programma van de waterschappen, de Blue Deal, ondervindt gevolgen van corona. Geplande internationale werkbezoeken konden dit jaar niet doorgaan. Hoe werken de projecten door aan het behalen van hun doelen? In Roemenië vinden trainingen nu digitaal plaats.

Sinds 2008 werkt de Unie van Waterschappen samen met de Roemeense waterautoriteit Apele Romane (ANAR). Sinds 2019 maakt deze samenwerking onderdeel uit van de Blue Deal. Dit is het internationale samenwerkingsprogramma van de 21 waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

Waarom Roemenië?

Roemenië kampt regelmatig met zware overstromingen. Op dit moment leven er 800.000 mensen in gebieden die overstromingsgevoelig zijn. Tegelijkertijd heeft het land een ernstig watertekort water op veel plekken. Roemenië zit met het water dat jaarlijks gemiddeld beschikbaar is (1.930 M3) ver onder het EU-gemiddelde (4.000 M3). Dat heeft sterke gevolgen voor het land: het is slecht voor de natuur en de landbouw.

Digitale samenwerking

In 4 projecten richt de samenwerking zich op deze onderdelen. Maar daarvoor is contact met de Roemeense waterschappers noodzakelijk. Over en weer waren er daarom 9 werkbezoeken gepland in 2020, onder andere zodat Nederlandse experts ter plaatse trainingen zouden kunnen geven. Vanwege corona konden de werkbezoeken niet plaatsvinden. En dus verliep het contact, net als binnen de andere Blue Deal-projecten, digitaal.

Resultaten

Marcel de Ruijter, die namens de Unie van Waterschappen het Roemenië-project begeleidt: “Ondanks de beperkingen die het project ondervindt door de coronacrisis, worden er wel resultaten geboekt. Zo is er gestart met een aantal waterbeheerplannen en is er een longlist van maatregelen opgesteld voor de droogteproblemen. Daarnaast is er een samenwerkingsrelatie met de Wereldbank en de STOWA gestart. Ook hebben experts webinars gegeven in plaats van fysieke trainingen.”

“Al met al geven de in 2020 bereikt resultaten vertrouwen in een goede voortzetting van de projecten in 2021”, vervolgt De Ruijter. “Vooral ook omdat de onderlinge relatie niet heeft geleden door het samenwerken op afstand. Door corona vielen in zekere zin ook afstanden weg, doordat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Niettemin ziet elk projectteam uit naar de tijd dat ook workshops zonder 1.700 kilometer verschil weer mogelijk zijn.”

Meer informatie over het project: Marcel de Ruijter via mruijter@uvw.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn