Spoedwet moet digitale besluitvorming mogelijk maken

26 maart 2020

De ministerraad bespreekt zo snel mogelijk de spoedwet die digitale besluitvorming door de algemeen besturen van de waterschappen, gemeenteraden en Provinciale Staten tijdelijk mogelijk moet maken. De Unie van Waterschappen is blij met deze spoedwet.

Het voorstel voor de spoedwet van minister Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) is mede tot stand gekomen na een brief van de Unie van Waterschappen aan het ministerie van BZK.

In deze brief wijst de Unie op de noodzaak van digitale besluitvorming door de algemeen besturen van de waterschappen en gemeenschappelijke regelingen (bijvoorbeeld belastingsamenwerkingen). Volgens de huidige wetgeving moeten de algemeen bestuursleden namelijk fysiek bij elkaar komen voor besluitvorming en dit is vanwege de coronamaatregelen niet meer mogelijk. Hierdoor bestaat het risico dat belangrijke projecten stil komen te liggen.

De Unie is blij dat digitale besluitvorming dankzij de spoedwet geregeld wordt. Hiermee kunnen de decentrale overheden snel overgaan tot digitale besluitvorming en wordt de continuïteit van besluitvorming gewaarborgd. Wel doet de Unie een beroep op Binnenlandse Zaken om, waar nodig, te helpen bij de implementatie van deze spoedwet.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn