Stakeholdergesprekken Aanpassing belastingstelsel

25 mei 2020

In het traject Aanpassing belastingstelsel 2020 vervullen stakeholders een belangrijke rol. Daarom zijn er in juni stakeholdergesprekken gepland. Stakeholders kunnen zich hier nu voor aanmelden.

Sinds dit jaar werkt een stuurgroep aan verbetervoorstellen voor het belastingstelsel van de waterschappen. De belangen en ideeën van stakeholders spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom worden er stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. Naar aanleiding van de tweede stuurgroepvergadering op 7 mei wordt er in juni een tweede stakeholderbijeenkomst georganiseerd in de vorm van digitale stakeholdergesprekken.

Voor wie?

De gesprekken zijn niet plenair, maar in kleinere groepen of 1 op 1. Elke organisatie die belang heeft bij het traject kan zich voor de gesprekken aanmelden.

Data en aanmelden

Een stakeholdergesprek duurt 1 á 1,5 uur. De beschikbare data en tijden voor de stakeholdergesprekken zijn:

  • 4 juni tussen 9:30 en 17:00
  • 5 juni tussen 15:15 en 17:00
  • 8 juni tussen 9:30 en 17:00
  • 9 juni tussen 12:00 en 17:00

Aanmelden kan door uiterlijk 28 mei een mail te sturen naar directiesecretariaat@uvw.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn