Droogte en zoet water

Een gezamenlijke aanpak door ruimtelijk ordenaars, waterbeheerders en -gebruikers is nodig.

Om de droogte en zoetwateropgave aan te pakken en te zorgen dat we in 2050 klimaatbestendig zijn, moeten we:

  • Water en bodem sturend maken voor de ruimtelijke inrichting en de watervraag van gebruikers;
  • Werken aan robuuste watersystemen, waarin we meer water vasthouden en het beschikbare water slimmer verdelen;
  • Zuinig omgaan met water en alternatieve waterbronnen benutten;
  • Beseffen dat we droogteschade nooit helemaal kunnen voorkomen.