Droogte en zoet water

De waterschappen vinden het belangrijk om:

 • Water sturend te maken voor de ruimtelijke inrichting
  Waterschappen roepen op tot toekomstbestendige keuzes in water- en landgebruik.
 • Zuinig om te gaan met water
  Waterschappen streven naar waterbesparing, waarbij de vraag naar water door gebruiker is afgestemd op de beschikbaarheid van water.
 • Water beter vast te houden en verdelen
  Waterschappen werken samen met partners aan klimaatbestendige watersystemen en zetten in op water langer vasthouden en het beschikbare water beter te verdelen.
 • Schade te leren accepteren
  We moeten incidentele schade leren accepteren, omdat droogte en watertekorten nooit helemaal te voorkomen zijn.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn