Hoogwaterbescherming

Waterveiligheid moet prioriteit hebben. Lees meer over het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Er moet voldoende geld blijven op de Dijkrekening voor dijkversterkingen. Andere uitgaven mogen niet ten koste gaan van dit budget. De bijdrage van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) moet voorspelbaar zijn.

Omdat het om waterveiligheid gaat, mogen de versterkingsprojecten niet gehinderd worden door de stikstofproblematiek. 

Ook is het noodzakelijk om bij locatiekeuzes en inrichting van gebieden water als ordenend principe te houden, om op die manier nu en in de toekomst het land te kunnen beschermen tegen overstromingen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn