Muskusratten

In 2019 hebben alle waterschappen samen besloten om de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. Voor de beverrat is dit al gelukt.

Aanleiding voor het terugdringen van de muskusrat tot de landsgrens is het verbeteren van de waterveiligheid en de biodiversiteit.

Doel is dat er in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie muskusratten meer is. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen. De dieren worden dan voornamelijk nog in de grenszone en langs rivieren en beken gevangen, net zoals dat al voor de beverrat gebeurt.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn