Slibverwerking

De verwerking van zuiveringsslib kan duurzame oplossingen bieden.

Het is belangrijk dat het zuiveringsslib wordt verwerkt. Daarom is er voldoende capaciteit nodig voor de verwerking van het slib. Alle waterschappen werken daarin collectief samen in geval van incidenten.

Daarnaast vindt de Unie van Waterschappen het belangrijk dat er duurzame oplossingen komen om het slib te verwerken. Bijvoorbeeld door energie op te wekken uit slib of door er grondstoffen uit te winnen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn