Stapje dichter bij ingangsdatum Omgevingswet 1 januari 2022

18 december 2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet, 1 januari 2022, aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer.

Kajsa Ollongren
Kajsa Ollongren

Het woord is nu aan het parlement. Als het parlement akkoord gaat en de Koning het besluit heeft getekend, gaat de Omgevingswet definitief in op 1 januari 2022. Overheden, waaronder de waterschappen, willen graag duidelijkheid over de ingangsdatum in verband met hun voorbereidingen op de inwerkingtreding van de wet.

Vertrouwen

De minister en de bestuurlijke partners IPO, VNG en de Unie van Waterschappen hebben er vertrouwen in dat de Omgevingswet over ruim een jaar op een zorgvuldige en verantwoorde manier kan ingaan. De wet- en regelgeving is nagenoeg klaar, aan de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt hard gewerkt om het tijdig gereed te hebben en alle betrokken partijen werken hard door aan de implementatie van de wet.

Zorgvuldig

Het bespreken van het ontwerp-Koninklijk Besluit in beide Kamers is een volgende stap in het parlementaire proces over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Tweede én Eerste Kamer geven aan op welke manier ze het ontwerpbesluit willen behandelen en welke informatie ze daarvoor van de minister nodig hebben. Minister Ollongren benadrukt dat ze veel waarde hecht aan een zorgvuldige behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer.

foto: Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerbrief over ontwerp-KB Omgevingswet

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn