Stimuleringsbudget voor agrariërs die werken aan betere waterkwaliteit

9 juli 2020

Vanaf 1 juli is het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij geopend. Met dit budget steunen de waterschappen projecten van agrarische ondernemers in de open teelt en veehouderij die gericht zijn op verbetering van de waterkwaliteit.

Waterschappen werken al jaren met elkaar samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. Om deze samenwerking nog verder invulling te geven, hebben de waterschappen vanaf 2020 een gezamenlijk Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij ingesteld. Agrarische ondernemers uit de open teelt en veehouderij kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor projecten die gericht zijn op het terugdringen van uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen (emissiebeperking) of op het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.

Meer informatie en aanvraag doen

De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het stimuleringsbudget namens de waterschappen. Meer informatie over de regeling staat op de website van STOWA. Agrariërs die een bijdrage willen aanvragen, vinden hier ook een aanvraagformulier.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn