Stuurgroep aanpassing belastingstelsel van start

17 februari 2020

Met het eigen belastinggebied kunnen de waterschappen hun taken zelfstandig bekostigen. Dit financiële fundament is de beste garantie voor waterveiligheid, voldoende en schoon zoetwater. Een stuurgroep met Menno Snel als onafhankelijk voorzitter gaat zich buigen over verbetervoorstellen voor het belastingstelsel. Deze stuurgroep kwam op 30 januari voor het eerst bij elkaar.

De waterschappen praten al geruime tijd over de aanpassing van het belastingstelsel. De Stuurgroep aanpassing belastingstelsel 2020 is in het leven geroepen om voorstellen te ontwikkelen die het belastingstelsel toekomstbestendiger maken. Natuurlijk is draagvlak is voor het uiteindelijke voorstel bij waterschapsbesturen en stakeholders essentieel. Daarom informeert en raadpleegt de stuurgroep de waterschapsbesturen en de stakeholders intensief. Ook kunnen er extra informerende bijeenkomsten voor AB-leden worden georganiseerd.

Advies

De stuurgroep vergadert in totaal 4 keer. Na elke bijeenkomst wordt een terugkoppeling gedeeld. In juni levert de stuurgroep een conceptadvies op tot aanpassing van het belastingstelsel. De waterschapsbesturen spreken zich hierover in de tweede helft van dit jaar uit. Het streven is om eind dit jaar een gedragen advies tot aanpassing van het belastingstelsel aan te bieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Wie zitten er in de stuurgroep aanpassing belastingstelsel

Terugkoppeling van de Stuurgroep van 30 januari

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn