Technische briefing in Eerste Kamer over aanpassing belastingstelsel

10 juli 2024

Op dinsdag 9 juli was er in de Eerste Kamer een technische briefing van de Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) over het wetsvoorstel tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaven uitleg over het wetsvoorstel. De aanwezige Eerste Kamerleden kregen de gelegenheid om toelichtende (feitelijke) vragen te stellen.

waterschapsbelasting: illustratie van huizen met bewoners en geldzakjes
waterschapsbelasting: illustratie van huizen met bewoners en geldzakjes

Vragen over berekeningen en peiljaar

Onder andere PVV vroeg welke groepen belastingbetalers er binnen het nieuwe systeem naar verwachting meer of minder gaan betalen. SGP wilde weten of er onderliggende berekeningen zijn over mogelijke verschuivingen die kunnen gaan plaatsvinden.

GroenLinks-PvdA vroeg naar de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel en naar de onderbouwing voor de keuze van het peiljaar (twee jaar voor inwerkingtreding). Ook D66 vroeg naar de afwegingen rond het peiljaar en naar de draagvlakmeting voor plusvoorzieningen.

Gebiedskenmerken

BBB legde de nadruk op de manier waarop wordt bepaald wie profijt heeft bij maatregelen in het waterbeheer. Ook vroeg BBB hoe gebiedskenmerken worden meegenomen in de bestuurlijke afweging, en naar de bekostiging van zogeheten ‘meekoppelkansen’, zoals maatregelen rond klimaatadaptatie en duurzame energie. De voorzitter van de commissie vroeg of met dit wetsvoorstel gekeken is naar toekomstige uitdagingen binnen het waterbeheer.

Vervolg

De senatoren uit de Eerste Kamer kunnen schriftelijk reageren op het wetsvoorstel voor de eerste commissievergadering na het reces op dinsdag 10 september. Vervolgens beantwoordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze vragen. Meestal kan een wetsvoorstel na één schriftelijke vragenronde plenair worden behandeld; soms wordt om een tweede schriftelijke ronde gevraagd. 

> Benieuwd hoe het ministerie de technische vragen beantwoordde? Kijk hier de briefing terug

> Lees hier meer over de aanpassing van het belastingstelsel

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn