Evaluatiecommissie: ‘Terug naar fysiek vergaderen is ingewikkeld’

17 juli 2020

In de afgelopen maanden hebben bijna alle algemeen besturen van de waterschappen digitaal vergaderd, net als gemeenteraden en Provinciale Staten. Nu de situatie rond het coronavirus in Nederland onder controle lijkt te zijn, willen de meesten weer fysiek vergaderen.

De evaluatiecommissie die de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming voor gemeenten, provincies en waterschappen volgt, ziet dat de knelpunten rond digitaal vergaderen sinds het verschijnen van de eerste rapportage veranderd zijn.

Vergaderen op anderhalve meter

In het begin ging het in veel waterschappen, gemeentes en provincies vooral over de vraag of en wanneer er digitaal moest worden vergaderd, en met welk digitaal vergadersysteem. Nu is de vraag vooral hoe de terugkeer naar fysiek vergaderen moet worden ingericht. Niet iedere volksvertegenwoordiger kan of wil daaraan meedoen. En vergaderzalen zijn vaak niet geschikt voor vergaderen op 1,5 meter afstand.

Mengvormen van fysiek en digitaal

De afgelopen tijd is er een gevarieerde praktijk van vergaderen ontstaan, met allerlei mengvormen van fysiek en digitaal vergaderen. Dat leidt tot soms moeilijke en ingewikkelde afwegingen om het gelijke speelveld voor alle volksvertegenwoordigers zoveel mogelijk te garanderen.

Digitaal is bruikbaar alternatief

In de tweede rapportage van de evaluatiecommissie wordt uitgebreid verslag gedaan van de ervaringen van de volksvertegenwoordigers met 2 à 3 maanden digitaal vergaderen. De al bekende nadelen door de volksvertegenwoordigers worden bevestigd (veel vertraging, te weinig interactie, te weinig emotie, gedoe met de techniek). Toch ziet meer dan de helft van hen digitaal vergaderen in de toekomst als een bruikbaar alternatief of aanvulling op fysiek vergaderen.

Contact met de achterban

Voor wat betreft de effecten van digitaal vergaderen, meldt de meerderheid van algemeen bestuursleden, de raadsleden en statenleden dat zij worden gehinderd in de uitoefening van hun rol als volksvertegenwoordiger. Volgens de evaluatiecommissie is het echter te kort door de bocht om daarvan alleen het digitaal vergaderen de schuld te geven. Het gebrek aan contact met de achterban heeft immers ook veel te maken met de crisis en de crisismaatregelen in het algemeen.

Tweede rapportage Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn