Terugblik ledenvergadering 19 juni

24 juni 2020

Op 19 juni vond de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen plaats. Voor de tweede keer digitaal, in plaats van in de vergaderzaal in Amersfoort. De belangrijkste onderwerpen op een rij.

Samenwerkingsafspraken NOVI

Samen met de gemeenten, provincies en het Rijk werken de waterschappen aan samenwerkingsafspraken over de regionale invulling van de Nationale Omgevingsvisie. In de samenwerkingsafspraken staat hoe de principes en hoofdlijnen van de Nationale Omgevingsvisie gezamenlijk zullen worden vertaald naar de praktijk, en hoe zij daarin als 1 overheid samen zullen werken. De ledenvergadering stemde in met de voorlopige afspraken, die naar verwachting in oktober definitief gemaakt worden.

Plan van aanpak strategie muskusrattenbestrijding

In 2019 besloot de ledenvergadering om het gezamenlijke doel van de muskusrattenbestrijding te wijzigen van ‘onder controle’ naar ’terugdringen tot aan de landsgrens’ en die situatie te behouden als deze is bereikt. Het plan van aanpak om met elkaar in stappen tot een nieuwe strategie hiervoor te komen, werd door de vergadering vastgesteld. Tot en met 2021 onderzoeken de waterschappen welke financierings- en organisatievormen het behalen van het nieuwe doel zo goed mogelijk faciliteren. Ook gaat de aandacht uit naar innovatieve vangtechnieken om onnodig dierenleed zo veel mogelijk te voorkomen.

Overige onderwerpen

Verder ging de ledenvergadering akkoord met het kader voor de begroting van de Unie van Waterschappen voor 2021. Ook is gesproken over de invloed van de coronamaatregelen op het werk van de waterschappen, de stand van zaken rond de droogte en de aanstaande wet Stikstofreductie en natuurverbetering.

Tot slot hebben de leden de Unie gevraagd om vanuit de hele sector reacties in beeld te brengen op het onlangs verschenen adviesrapport over de afschaffing van de geborgde zetels. Gesprekken hierover met de leden van de waterschapsbesturen vinden deze zomer plaats.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn