Terugblik ledenvergadering 27 maart

1 april 2020

Op 27 maart vond de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen plaats. Voor het eerst troffen de voorzitters van de waterschapsbesturen elkaar digitaal. Zij besloten unaniem tot de aanstelling van Meindert Smallenbroek als algemeen directeur van de Unie van Waterschappen.

Meindert Smallenbroek nieuwe Uniedirecteur

Meindert Smallenbroek wordt de nieuwe algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Hij heeft ruime ervaring in Den Haag en werkte de afgelopen jaren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij begint op 1 juni 2020 bij de Unie van Waterschappen. Cathelijn Peters, die tijdelijk de functie van algemeen directeur waarnam sinds het vertrek van Albert Vermuë, pakt dan haar rol als directeur weer op.

Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet aanbevelingen om overheden in staat te stellen gezamenlijk grote maatschappelijke opgaven beter en met meer impact op te pakken. Bernard ter Haar, voorzitter van de studiegroep, deelde de eerste bevindingen met de leden en riep op tot reflectie vanuit de uitvoeringskracht van de waterschappen. In april 2020 levert de studiegroep een eerste rapport op. Dit rapport zal voor commentaar aan alle waterschappen worden gestuurd.

Aanpak slibeindverwerking 2020-2025

De ledenvergadering heeft besloten om te komen tot een robuust plan voor het versterken en verduurzamen van de slibeindverwerking voor 2020-2025. Met dit plan werken de waterschappen aan de nodige maatregelen om voldoende collectieve reserveverwerkingscapaciteit en tijdelijke opslagcapaciteit binnen Nederland te organiseren. In het begin van 2019 bleek dat voor de komende jaren een tekort aan verwerkingscapaciteit is ontstaan, onder andere door maatregelen in Duitsland als gevolg van de Nitraatrichtlijn waardoor exporteren van slib niet meer mogelijk is. De nieuwe aanpak moet fluctuaties in het aanbod van zuiveringsslib op kunnen vangen.

Overige onderwerpen

Verder ging de Ledenvergadering akkoord met:

  • De jaarrekening over 2019;
  • De handreiking Waterschapsverordening;
  • De verlenging van het programma Informatiehuis Water (IHW) tot en met 2028;
  • De continuering van de inputfinanciering van het Handelsregister;
  • Het nieuwe tarief voor gebruik van het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn