Circulaire economie

De waterschappen zetten zich in voor een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het afval is de nieuwe grondstof. Een circulaire economie draagt bij aan het verminderen van de klimaatverandering.
Standpunt:

Meer regie van de Rijksoverheid op de overgang naar een circulaire economie.

Dat willen de waterschappen. En er is meer geld nodig voor het versnellen van circulariteit. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de kennis over circulariteit te vergroten en om de stimuleringsregeling circulaire economie te verlengen.

De waterschappen willen af van het stempel 'afval' voor de reststromen van de rioolwaterzuiveringen. Belemmeringen in het streven naar circulariteit door waterschappen moeten worden weggenomen. Overheden en bedrijven lopen nu tegen afvalwet- en regelgeving aan die stamt uit de jaren 70.

Circulair in 2050

Een volledig circulaire economie in 2050: dat is de doelstelling van de Rijksoverheid. Veel bedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten en andere organisaties hebben het Grondstoffenakkoord getekend. Ook de waterschappen dus. In het Grondstoffenakkoord staan de afspraken van de Rijksoverheid met genoemde partijen over maatregelen om de overgang naar de circulaire economie te versnellen.

Afvalstoffen

De waterschappen dragen bij aan de circulaire economie door hun inkoopbeleid, de aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouw, de watersystemen en de rioolwaterzuiveringen. Maar om hergebruik van afvalstoffen te bevorderen, zit de wet- en regelgeving vaak in de weg. Volgens de wet mogen veel afvalstoffen namelijk niet hergebruikt worden. Daarom zouden die stoffen de ‘einde afvalstatus’ moeten krijgen.

Voorbeelden

De waterschappen vinden namelijk steeds meer mogelijkheden om de energie en grondstoffen uit rioolwaterzuivering te hergebruiken. Uit het slib dat overblijft na het zuiveren van het rioolwater wordt bijvoorbeeld biogas gewonnen. Ook naar het gezuiverde rioolwater (effluent) wordt gekeken. Bijvoorbeeld naar onder welke voorwaarden dat water gebruikt kan worden in de tuinbouw, als hoogwaardig industriewater en als koelwater voor datacentra.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

  • De Unie van Waterschappen draagt bij aan de landelijke afspraken met het Rijk en de andere koepels van decentrale overheden VNG en IPO. Die staan in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023. De waterschappen lopen in de regio voorop. De Unie ondersteunt en faciliteert hen.
  • De Unie stimuleert de waterschappen om als opdrachtgever te kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hieronder valt bijvoorbeeld Duurzaam GWW (Grond-, Weg-, en Waterbouw). Ook stimuleert de Unie duurzaam inkopen.
  • De Unie probeert juridische belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.
  • De Unie stimuleert het winnen van grondstoffen met de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF), die grondstof uit rioolwater haalt. Ook stimuleert de Unie de Waterfabriek voor schoon water.
  • De Unie bevordert samenwerking in de regio tussen overheden en bedrijven.
  • De Unie stimuleert de verspreiding van kennis en voorbeelden tussen waterschappen door de themagroep Circulaire Economie en door het faciliteren van ‘circuleer-ateliers’.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn

Medewerkers bij dit thema

> Ruud van Esch

Beleidsadviseur waterketen

> Henkjan van Meer

Beleidsadviseur Inkoop en aanbesteden

> Eveline van den Berg

Ondersteunend beleidsadviseur

> Bas Nanninga

Beleidsadviseur circulaire economie

> Jane Alblas

Communicatieadviseur

> Sander Mager