Digitale transformatie

De wereld verandert en digitaliseert in rap tempo. Dit biedt kansen om dingen anders en slimmer te doen. Tegelijkertijd brengt het digitale tijdperk nieuwe risico’s en dilemma’s met zich mee en zijn we steeds afhankelijker van een goed functionerende ICT-infrastructuur en -dienstverlening.
Standpunt:

De digitale transformatie heeft een grote invloed op het werk van de waterschappen.

Daarom is het belangrijk dat er binnen de waterschappen een klimaat is dat digitale transformatie stimuleert en medewerkers de ruimte biedt om met innovaties aan de slag te gaan.

Wat is de digitale transformatie?

Digitale transformatie is de fundamentele verandering van organisaties en hun processen om klaar te zijn voor digitale innovaties, en hier maximaal gebruik van te maken. De gebruiker en het maatschappelijke doel staan hierbij centraal.

Wat betekent dit voor de waterschappen?

De digitale transformatie heeft een grote impact op ons dagelijks leven. De technologische ontwikkelingen gaan hard en zorgen voor een enorme dynamiek. Steeds vaker biedt digitalisering ook slimme oplossingen voor waterbeheer. Rioolwaterzuiveringen, gemalen, rioleringen, stuwen en sluizen zijn al complexe informatiesystemen geworden, die vaak op afstand bestuurd worden. Dijken zijn ’slim‘ gemaakt en bevatten sensoren die de waterschappen van waardevolle informatie voorzien. Zelfs een op het oog eenvoudig proces als grasmaaien is al afhankelijk van informatie die een drone verzamelt en toestuurt.

Kansen van digitalisering

De informatiesamenleving biedt de waterschappen veel kansen. Om die te benutten, zullen de waterschappen zich sneller moeten leren aanpassen aan de voortdurende veranderingen in de digitale wereld. Het is daarom belangrijk dat er binnen de waterschappen een klimaat is dat digitale transformatie stimuleert en medewerkers de ruimte biedt om met innovaties aan de slag te gaan. Dat zorgt voor organisaties die op het digitale tijdperk inspelen en gewogen keuzes maken.

Digitale trends

Er spelen veel verschillende trends en ontwikkelingen in het digitale domein, die de waterschappen kansen maar ook uitdagingen bieden. De waterschappen zien dit als de belangrijkste trends:

  • De veranderende arbeidsmarkt maakt het bevorderen van digitale vaardigheden en levenslang leren essentieel. Ook moeten de waterschappen inspelen op een krappe arbeidsmarkt.
  • De verschuiving naar een netwerksamenleving vraagt om flexibiliteit in processen, bemensing en aansturing.
  • De continu nieuw opkomende technologieën vragen vooral om samenwerking. Dat zorgt ervoor dat kennis en kunde efficiënt worden ingezet en voorkomt steeds opnieuw het wiel uitvinden.
  • Toenemende dataficering biedt waterschappen veel kansen om hun processen efficiënter en effectiever in te richten, maar vraagt ook om een goede informatiehuishouding.
  • Aangetast vertrouwen van inwoners in digitale toepassingen van de overheid maakt verantwoord en bewust gebruik van digitale technologieën noodzakelijk.
  • De 24/7-maatschappij biedt waterschappen de mogelijkheid om veel en laagdrempelig in contact te staan met inwoners, maar het kan ook leiden tot onrealistische verwachtingen.

De digitale transformatie van de waterschappen

De digitale transformatie gaat over de ontwikkeling naar een lerende en wendbare organisatie. Die kan omgaan met digitale technieken en deze ook gericht kan toepassen, met een solide digitale basis.Zodat de waterschappen maatschappelijke meerwaarde kunnen blijven bieden. Om de primaire taken goed  te blijven uitvoeren en in te spelen op de voorziene uitdagingen, is het noodzakelijk om gestructureerd in te zetten op de digitale transformatie. De waterschappen streven ernaar dat in 2030 ieder waterschap is toegerust om digitale innovaties en datagedreven werken passend in te zetten voor hun opgaves.

> Lees het bericht van de ledenvergadering over de Vaarkaart

> Lees de Vaarkaart Digitale Transformatie voor meer informatie over de bestuurlijke ambities en de visie van de waterschappen rond de digitale transformatie


Medewerkers bij dit thema

Beleidsmedewerker digitale overheid
Beleidsadviseur digitale overheid
Beleidsadviseur moderne overheid
Beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken