GEO-informatie

Veel informatie die de waterschappen gebruiken, bevat topografische elementen. Daarom hebben de waterschappen groot belang bij geo-informatie. Hoe komen de waterschappen aan die informatie en hoe delen ze die?

Waterschappen worden steeds meer informatieschappen. Ze delen eigen informatie met derden en hergebruiken zelf ook informatie die al bij andere overheden bekend is. Zo hoeft deze informatie niet opnieuw worden opgevraagd.

Begin 2017 heeft de Unie een handreiking voor open data uitgebracht om de waterschappen op weg te helpen met deze ontwikkeling. Sommige data worden al door de waterschappen als open data beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld vanuit wettelijke verplichtingen als INSPIRE en de Kader Richtlijn Water (KRW).

Bij het uitwisselen van gegevens worden de waterschappen ondersteund door Het Waterschapshuis en het Informatiehuis Water. Denk hierbij aan Data Modellen (DAMO’s), de Centrale Distributielaag (CDL) en de Aquostandaard.

Bij de Unie van Waterschappen werkt de subwerkgroep geo-informatie aan het verzamelen en delen van geo-informatie. Daarnaast vertegenwoordigt de Unie de waterschappen in het overheidsbrede Geo-Informatie Beraad en in overleggen rondom de basisregistraties, waaronder de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur digitale overheid