Innovatieplatform watersector

Winnovatie.nl is een landelijk platform voor de watersector. Hier laten we - als waterschappen en drinkwaterbedrijven - zien aan welke innovaties en pilots we met elkaar samenwerken.

Ontstaan vanuit gezamenlijke ambitie

Winnovatie.nl is een initiatief van Het Waterschapshuis, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen. Het achterliggende idee: door onderzoeken en innovaties centraal te delen, zien we als waterschappen en andere waterbedrijven veel beter van elkaar waar we mee bezig zijn. Heel waardevol, want het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat men in Limburg al oplossingen heeft voor vragen waar men zich in Friesland nog het hoofd over breekt en vice versa. Door kennis met elkaar te delen – ook in vroegere stadia van projecten – hoeft niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Bovendien signaleren we dan meer kansen voor samenwerking. Door ervaring en denkkracht te bundelen met elkaar én met ‘de buitenwereld’ komen we tot slimmere, duurzamere en goedkopere oplossingen.

Voor wie?

Winnovatie.nl is er zeker niet alleen voor waterschappen en andere waterorganisaties, zoals drinkwaterbedrijven, want water raakt iedereen. We drinken het, we douchen en wassen ermee, we zwemmen erin en we gaan erop uit met de boot. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is. Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, allerlei afvalstoffen in het water en de groeiende bevolking zorgen voor uitdagingen. Maar: water biedt ook veel kansen, bijvoorbeeld voor het opwekken van duurzame energie. Om slimme oplossingen te vinden zoeken Winnovatiedeelnemers via challenges op deze website de samenwerking met diverse partners zoals: bedrijven en start-ups, kennisinstellingen, onderwijs, non-profitorganisaties en frisdenkers van jong tot oud.

Van idee naar praktijk

Behalve de innovatie-etalage vind je op deze website ook challenges. Dit zijn wateruitdagingen. Challenges kunnen technisch van aard zijn en bijvoorbeeld betrekking hebben op afvalwaterzuiveringen, sluizen en gemalen, maar het kunnen ook vragen zijn rondom thema’s zoals wateroverlast, droogte, ecologie en waterbewustzijn. Kenmerkend aan een challenge is dat er altijd een challenge-eigenaar is met een budget om het beste idee uit te voeren. Een jury beoordeelt de binnengekomen ideeën en de betrokken projectleider zorgt ervoor dat de beste ideeën vervolgens daadwerkelijk van idee naar de praktijk worden gebracht. Voor een optimaal resultaat heeft elke challenge een specifieke vraag. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat het probleem is en wat er wel en niet wordt gezocht. Zo is de kans dat een challenge vruchtbare ideeën oplevert het grootst.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn

Medewerkers bij dit thema

> Bram Rosenbrand

Beleidsadviseur educatie