Toename neerslagtekort verwacht

24 juni 2020

Het stralende zomerweer zorgt ervoor dat de Landelijke Commissie Waterverdeling blijft opgeschaald tot crisisniveau 1: dreigend watertekort. Het neerslagtekort is nog altijd groot en zal naar verwachting de komende 2 weken verder toenemen. Met name op de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland zijn de grondwaterstanden lager dan normaal.

De waterafvoer van de grote rivieren de Rijn en de Maas blijft de komende week stabiel. De buien van de afgelopen tijd hebben daarbij lokaal de grondwatersituatie verbeterd, maar de effecten van de droogte zijn nog goed merkbaar met name voor de natuur en landbouw. Het vooruitzicht dat het neerslagtekort en de temperatuur de komende week toenemen maakt dat de waterbeheerders alert moeten blijven.

Waterbeheerders treffen maatregelen

De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar nodig maatregelen, zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kaden.

Effecten op waterkwaliteit

De droogte heeft ook invloed op de waterkwaliteit. Doordat er minder doorstroming is en de temperaturen hoog zijn, loopt het zuurstofgehalte in het water terug. Op verschillende locaties in het land worden door blauwalg, botulisme en vissterfte daarom negatieve zwemadviezen afgegeven.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn