Tussenevaluatie digitaal vergaderen en besluiten

25 mei 2020

Op 8 april werd de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming voor provincies, gemeenten, waterschappen van kracht. Op 1 september 2020 vervalt de wet in principe. Maar hoe werkt de wet in de praktijk? De evaluatiecommissie Tijdelijke wet bracht een eerste tussenrapportage uit.

Uit de rapportage blijkt dat in de meeste gemeentes, provincies en waterschappen de volksvertegenwoordigers inmiddels digitaal vergaderd hebben. Driekwart van de waterschappen en provincies en tweederde van de gemeentes hebben ook al besluitvormende vergaderingen achter de rug.

Goed alternatief

De ervaringen met digitaal vergaderen zijn positief of neutraal. Het is een goed alternatief in deze coronatijden, maar er zijn nadelen: men mist het daadwerkelijk contact en interactie van de fysieke vergadering. Digitaal vergaderen is intensief en vermoeiend, en debatteren is lastiger.

Kwaliteit debat

De digitale vergaderpraktijk heeft in veel gemeentes, provincies en waterschappen invloed op de agenda van de vergaderingen. Agendapunten worden uitgesteld of doorgeschoven. Al is er een groeiend besef dat die agendapunten toch behandeld moeten worden nu de situatie langer duurt dan gedacht.

Techniek

De meeste decentrale overheden maken gebruik maken van grote, commerciële partijen, zoals Microsoft Teams en Zoom. Zoom is gebruikersvriendelijk maar is veel in het nieuws geweest vanwege veiligheidsrisico’s. Microsoft Teams is veilig en stabiel is maar kan niet alle deelnemers tegelijk in beeld brengen. Dat is onpraktisch bij het vergaderen, en lastig bij het stemmen.

Besluitvorming

Voor de besluitvorming, het stemmen dus, zijn er veiligheidsrisico’s bij het gebruik van aparte stem-apps. Geen enkel waterschap maakt echter gebruik van zo’n stem-app. De meeste gemeentes en provincies doen dat ook niet.

Openbaarheid

In de praktijk werd er al langer gebruik gemaakt van het streamen van vergaderingen op internet, eventueel aangevuld met uitzending via lokale media. Deze manier van werken volstaat voor de passieve openbaarheid van vergaderingen.

Bij waterschap Drents Overijsselse Delta wordt er ook al digitaal vergaderd. Bestuursadviseur Charlotte van der Gun vertelt erover in deze video.

> Eerste Tussenrapportage Evaluatiecommissie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn