Twee derde Nederlanders ervaart wateroverlast

12 oktober 2020

Twee derde van de Nederlanders heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.

regenton
regenton

Straten en tuinen die blank staan, tunnelbakken en garages die onder water staan. Het is een terugkerend beeld bij hoosbuien. Uit het onderzoek ‘Waterpeil’ dat de netwerkorganisatie Ons Water om het jaar laat uitvoeren door MarketResponse, blijkt dat inwoners van Nederland veel weten over wateroverlast en er veel ervaring mee hebben. Toch weten ze slechts in beperkte mate wat ze zelf kunnen doen om overlast te voorkomen.

Regentonnen en groene tuinen

Van de mensen die wél in actie komen om overlast tegen te gaan, wordt het vergroenen van tuinen en aanschaffen van regentonnen als meest genomen maatregelen genoemd. De waterbeheerders die samen Ons Water vormen vinden het belangrijk dat deze trend doorzet. Het tegengaan van de verstening van Nederland is namelijk een belangrijke pijler in het beperken van schade door wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen.

Week van Ons Water

Tijdens de Week van Ons Water van 10 t/m 26 oktober worden verschillende initiatieven gepresenteerd en activiteiten georganiseerd die het vergroenen van tuinen bevorderen. Zo krijgen inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch tegen inlevering van een kortingsbon bij de deelnemende tuincentra korting op een regenton.

Stichting Op Groene Voet sluit in de Week van Ons Water het project #1000BlauweTuinen af met een zoektocht naar de 10 mooiste blauwe tuintjes van Tilburg. De prijsuitreiking vindt op 24 oktober plaats in de nieuwe educatieve waterspeeltuin bij Ontdekstation013.

Initiatiefnemers

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, IPO, VNG, Vewin, het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn