Unie van Waterschappen ondersteunt advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

17 maart 2020

Op 11 maart heeft de Adviesraad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan minister Van Veldhoven en voorzitters van de Eerste en Tweede kamer het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ aangeboden.

In het advies constateert de raad dat:

  • de verspreiding van veel gevaarlijke stoffen is verminderd;
  • er meer informatie over deze stoffen openbaar beschikbaar is;
  • er meer nieuwe problemen ontstaan door ongecontroleerde verspreiding van nieuwe stoffen in de leefomgeving;
  • de circulaire economie ervoor zorgt dat producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt vaker zullen worden hergebruikt met nieuwe risico’s als gevolg.

10 aanbevelingen

De raad concludeert dat verbeteringen nodig zijn in beleid en uitvoering om de risico’s van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving blijvend te verminderen. De raad doet 10 aanbevelingen om de greep op de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving te vergroten.

Ondersteuning

De Unie ondersteunt de aanbevelingen van de Rli. Waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. Schoon water is belangrijk voor mens, dier en milieu. De waterschappen onderstrepen daarom het belang van goede wet- en regelgeving om lozingen van gevaarlijke stoffen naar het oppervlaktewater zo veel mogelijk te voorkomen.

Lobby

We lobbyen in Brussel en Den Haag actief om beleid te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen en nieuwe opkomende, chemische stoffen niet in het milieu en oppervlaktewater terecht komen. We pleiten voor een bronaanpak om zo meer grip te krijgen op gevaarlijke stoffen en de risico’s voor de gezondheid en het milieu te beperken.

Advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn