Programmamanager Blue Deal

10 april 2024

Overstromingen voorkomen, schoner water, niet te veel en niet te weinig water: als programmamanager Blue Deal draag je hier dagelijks wereldwijd aan bij. Je werk heeft mondiale impact, zonder dat je daarvoor de halve wereld hoeft af te reizen – juist niet. Als leidinggevende stuur je vanuit Den Haag het programmabureau van acht gedreven collega’s aan. Daarnaast coördineer je de zeventien internationale partnerschappen. Je zorgt voor een stevige basis en duidelijke structuur, waardoor je de continuïteit van het programmabureau en het uitvoeringsprogramma waarborgt. Maakt dit jou nieuwsgierig? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe programmamanager Blue Deal.

“Dat het programma zo lang kan rekenen op zoveel geld, dat is uniek”

Blue Deal is een uitvoeringsprogramma van alle 21 Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het programma is ondergebracht bij de Unie van Waterschappen en jaarlijks is er ongeveer € 10 miljoen voor beschikbaar. Het doel is om andere landen te helpen hun waterbeheer te verbeteren. Niet dat we elders dijken of zuiveringsinstallaties gaan bouwen, maar we helpen de positie van de waterbeheerder aldaar te versterken. Dat doen we langdurig, in een twaalfjarig partnerschap. De financiering is voor die periode veiliggesteld.

“Ik zorg ervoor dat de organisatie stevig staat”

De partnerschappen worden uitgevoerd door de waterschappen en lokale overheden. Onder de vlag van Blue Deal, maar wel volgens afgesproken kaders zoals een Theory of Change en een planning-en-controlecyclus. Jij bent verantwoordelijk voor het behalen van ons programmadoel en legt hierover verantwoording af aan het Blue Dealbestuur. Je monitort samen met het programmabureau de voortgang van de partnerschappen en stuurt bij waar nodig. Je zoekt kansen om de impact te vergroten en beperkt risico’s die die impact juist verkleinen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ‘harde kant’, zoals het besluiten over budgetten en jaarplannen. Maar ook voor de ‘zachte kant’, zoals het stimuleren dat partnerschappen van elkaar en anderen leren. Je zorgt ervoor dat de organisatie van het programma stevig staat, en je weet de efficiëntie en impact te verbeteren. Ook ben je een goede netwerker, want veelvuldig overleg met waterschappen en ministeries is nodig. En natuurlijk ben je bestuurlijk sensitief.

“Water speelt een verbindende rol in mijn werk”

Blue Deal bestaat nu zeven jaar. Na de drukke beginjaren is het nu tijd voor meer verdieping en verankering. Dat geeft jou veel vrijheid om de functie op jouw manier in te vullen. Thuiswerken is zeker mogelijk, maar je bent vooral veel in Den Haag, bij Het Waterschasphuis in Amersfoort en soms bij de waterschappen. Ook ben je wekelijks bij ministeries voor gesprekken. Verder ben je thuis bij de Unie, waar het contact met de ruim honderd collega’s informeel is. We hebben oog voor elkaar en lopen gemakkelijk bij elkaar binnen.

Dit ga je doen:

 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het programma.
 • Je ontwikkelt een langetermijnvisie, -strategie en de bijbehorende doelstellingen.
 • Je bereidt het besluitvormingsproces van de Stuurgroep voor.
 • Je coacht en fungeert als sparringpartner voor de partnerschapsmanagers en Blue Deal-medewerkers.
 • Je onderhoudt contact met diverse stakeholders van het programma (ministeries, waterschappen, externe organisaties).
 • Je bent verantwoordelijk voor de verbinding tussen de Unie van Waterschappen en het programmabureau van de Blue Deal.
 • Je zorgt voor het binnenhalen van subsidies en je verkent externe geldbronnen ten behoeve van het programma Blue Deal.
 • Je stelt samen met de controller van het Uniebureau de begroting op voor het gehele Blue Dealprogramma.
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het programmabureau inclusief de juiste bezetting.

Dit breng je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met internationale projecten.
 • Affiniteit met financieel georiënteerde vraagstukken.
 • Leidinggevende ervaring.
 • Kennis van programmamanagement en hoe subsidiestromen lopen.
 • Inzicht in de verhoudingen tussen ministeries in Den Haag, bij de waterschappen en de Unie van Waterschappen.
 • Lobbyvaardigheden binnen diverse (politiek gestuurde) organisaties.
 • Vaardigheid in ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën.

Dit krijg je:

 • Een uitdagende en veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen initiatief, nieuwe ideeën en zelfontplooiing. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn groot.
 • In eerste instantie een contract voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een salaris in schaal 13 (max. € 7.558 bruto bij 36 uur).
 • Een prima pakket arbeidsvoorwaarden conform de cao Werken voor waterschappen, een 36-urige werkweek, flexibele werktijden en een individueel keuzebudget van 21 procent van het maandsalaris.

We zijn benieuwd!

Meer informatie over Blue Deal vind je op de themapagina Blue Deal. Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Mark van der Werf, lid managementteam Unie van Waterschappen, 06 20 55 19 67 of mwerf@uvw.nl.

Enthousiast geworden over deze functie? Stuur je motivatie en cv uiterlijk zondag 28 april naar sollicitatie@uvw.nl.

Wij willen de diversiteit binnen de organisatie vergroten. Elk mens is uniek. Verschil verrijkt! Niet alleen op je werk, maar overal en altijd. Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren.

Liaison Regionale Energiestrategie

4 april 2024

Je wilt niet weg bij het waterschap, maar wel je blikveld verbreden. Energie en klimaat zijn thema’s die je aanspreken in je waterschapswerk. Als liaison geef je een Haagse, nationale dimensie aan je werk. Vanuit het Klimaatakkoord wordt overal in het land gezocht naar geschikte toepassingen van zonne- en windenergie, wat een complexe puzzel is. Als liaison help jij mee om in een dynamisch werkveld die integrale puzzel te leggen waarbij je extra oog hebt voor de belangen van waterschappen.

“Samen zoeken naar de beste oplossingen”

Dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land(wind en zon) opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Er wordt steeds meer integraal gekeken. Een groep van liaisons volgt die regionale ontwikkelingen op de voet. Jij namens de waterschappen, maar zo hebben ook de gemeenten, provincies, het ministerie, de netwerkbeheerders en anderen hun eigen liaison. Die groep ziet elkaar wekelijks.

“Op relevante actuele thema’s ben ik verbindingsofficier”

Jouw rol is die van een verbindingsofficier. Op actuele onderwerpen die voor de waterschappen relevant zijn, zorg je voor informatie en terugkoppeling tussen de Unie van Waterschappen en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Je bent nauw betrokken bij het energieteam van de Unie, dat fulltime bezig is met de energie- en klimaatprojecten van de waterschappen. En daar zit natuurlijk de overlap met het NP RES. Jouw informatie en advies helpen de belangen van de waterschappen luid en duidelijk naar voren te brengen in de bestuurlijke overleggen, waar de beslissingen worden genomen.

“Ik werk samen met waterschappers uit heel het land”

Ook is er een groep van waterschapscollega’s die namens hun waterschap verantwoordelijk zijn voor de RES. Ook voor die groep zorg jij voor afstemming. Je luistert wat er speelt. Wat gaat goed? Waar zijn zorgen over? Je organiseert bijeenkomsten voor deze groep en zit die ook voor.

“De vlotte, informele manier van samenwerken vind ik fijn”

Jij voelt je als een vis in het water als het gaat om vergaderen, overleggen en netwerken. Dat is jouw tweede natuur. Dat je nauw samenwerkt met het energieteam zie je als verrijking van je werk. Jouw informatie wordt ook gebruikt richting het ministerie. Dat maakt je werk speciaal. Het contact met de adviseurs van het team is vlot en informeel.

Dit ga je doen

 • Namens de Unie werk en denk je mee in het NP RES en stem je af met de waterschappen.
 • Je maakt deel uit van het Team Energie en levert inbreng aan de programmanager Energie van de Unie van Waterschappen ten behoeve van het interbestuurlijk managementteam van het NP RES en het opdrachtgevend beraad.
 • Je onderhoudt contact met zowel de RES-coördinatoren van de waterschappen als de collega’s in het NP RES.
 • Je neemt deel aan het liaisonoverleg van NP RES en organiseert inbreng of deelname van waterschappers aan mogelijke specifieke werkgroepen die van belang zijn voor de waterschappen. Daarbij zal je scherp moeten prioriteren.
 • Je draagt bij aan realistische beeldvorming over de RES’en binnen de eigen organisatie en brengt signalen vanuit de eigen organisatie in bij NP RES.
 • Je brengt kennis in van de belangen en behoeften die spelen binnen de eigen organisatie en die de RES raken.

Dit breng je mee

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van het klimaatbeleid en inzicht in de complexe opgaven die daarmee samenhangen.
 • Je bent werkzaam bij een van de ledenwaterschappen en hebt ervaring met het klimaat- en energiebeleid en bij voorkeur met de RES’en.
 • Je bent een procesregisseur gericht op samenwerking.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je weet anderen te inspireren, bent resultaatgericht, overtuigend en verbindend.
 • Je bent initiatiefvol, zelfstandig, flexibel, goed in schakelen en prioriteren.
 • Je bent nauwkeurig, analytisch en proactief.
 • Je bent een netwerker en legt gemakkelijk contact.

Dit bieden wij jou

 • Een uitdagende functie in het hart van de energietransitie in Den Haag en de regio’s.
 • Een klein, informeel team in een dynamische omgeving, met veel ruimte voor eigen initiatief, nieuwe ideeën en zelfontplooiing. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn groot.
 • Een groot in- en extern contactennetwerk in het energiedomein.
 • Het betreft een detachering vanuit de huidige werkgever voor de periode van een jaar met uitzicht op jaarlijkse verlenging.
 • De functie is ingedeeld in schaal 12.

We zijn benieuwd!

Informatie over de Unie van Waterschappen vind je op deze website. Meer informatie over de waterschappen vind je op www.waterschappen.nl. Meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Rafael Lazaroms, programmamanager Energie via rlazaroms@uvw.nl.

Enthousiast geworden over deze functie?

Stuur je motivatie en cv uiterlijk zondag 21 april naar sollicitatie@uvw.nl.

Wij willen de diversiteit binnen de organisatie vergroten. Elk mens is uniek. Verschil verrijkt! Niet alleen op je werk, maar overal en altijd. Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren.

> Download de vacature in pdf

Beleidsadviseur Bestuurlijk Juridische Zaken

Als jurist wil je advieswerk doen dat maatschappelijk impact heeft. Dat het over water gaat, past prima bij jou. Jij hebt wel iets met water. Er speelt veel op watergebied en dat vraagt ook om grondige juridische ondersteuning. Onder meer als het gaat om de democratische regels rond het waterschapsbestuur. Misschien ben jij wel de ideale kandidaat om ons team Bestuurlijk Juridische Zaken te versterken. Bij ons kun je uitgroeien tot landelijke juridische autoriteit op waterschapsgebied.

Nauw samenwerken met het ministerie
De Unie behartigt de belangen van alle waterschappen. Dat doe jij als beleidsadviseur op juridisch gebied, op verschillende niveaus. In politiek Den Haag, bij het ministerie, bij de waterschappen en bij partnerorganisaties als de VNG en het IPO. Jij weet hoe bestuurlijke processen lopen. Ook de omgang met bestuurders gaat je goed af. Daar heb jij een politiek-bestuurlijk antenne voor.

Twee vacatures: welke past bij jou?
Op twee fronten willen we ons team Bestuurlijk Juridische Zaken versterken. Aan de ene kant zoeken we A) een stevige juridisch beleidsadviseur die zich vooral richt op vergunningverlening en handhaving. Daarnaast willen we B) een specialist (in spe) aantrekken die zich richt op het instituut waterschap en zich vooral bezighoudt met alle aspecten van de waterschapsdemocratie in de praktijk. In deze vacaturetekst zoomen we in op de laatstgenoemde functie (B). Ben je geïnteresseerd in beide functies? Reageer dan op beide vacatures.

Hoe waterschappen werken
Het waterschap als instituut en ook het waterschapsbestuur heeft zo zijn eigen (democratische) karakteristieken. Jij kent de juridische regels hierover (of die maak jij je snel eigen). In deze baan groei jij uit tot dé juridisch expert op het gebied van het waterschapsbestuur en de democratische regels hierover. Waterschappen en andere instanties kunnen met hun vragen hiervoor bij jou terecht. Als regelgeving over waterschappen verandert ben jij hier nauw bij betrokken. Jij voert overleg bij het ministerie en komt op voor de belangen van de waterschappen.

Hart voor water
Je hebt veel vrijheid om de functie op jouw manier in te vullen. Thuiswerken is zeker ook mogelijk. Wekelijks heb je vooral veel contact met de waterschappen. Ook zien we je graag op het kantoor van de Unie om te sparren met andere adviseurs. Het contact met je collega’s is informeel en losjes. We hebben oog voor elkaar en lopen gemakkelijk bij elkaar binnen. Hart voor water; dat is wat ons bindt.

Dit ga je doen

 • Je bent het eerste aanspreekpunt bij de Unie op het gebied van governancevraagstukken en goed openbaar bestuur
 • Je adviseert proactief het managementteam, Uniebestuur, commissies en -werkgroepen over beleidsvoornemens met betrekking tot het instituut waterschap
 • Je adviseert waterschappen bij concrete vraagstukken over het instituut waterschap en de werking daarvan in de praktijk, denk bijvoorbeeld aan de coalitievorming na waterschapsverkiezingen
 • Je bewaakt en becommentarieert voor de waterschappen relevante (ontwerp)wet- en regelgeving. Denk aan wijzigingsvoorstellen t.a.v. de Waterschapswet, Grondwet of Algemene wet bestuursrecht
 • Je neemt deel aan (ambtelijke) overleggen met ministeries, IPO, VNG en andere stakeholders ten behoeve van de belangenbehartiging van de waterschappen
 • Je bouwt en onderhoudt een in- en extern netwerk

Dit breng jij mee

 • Je bent afgestudeerd in het Nederlands recht
 • Je beschikt over kennis van de Omgevingswet of bent in staat je die kennis snel eigen te maken
 • Je hebt juridische beleidservaring met complexe opgaven binnen een politiekbestuurlijke context
 • Je bent een procesregisseur, gericht op samenwerking
 • Je weet anderen te inspireren, bent overtuigend en daarnaast ook verbindend
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief
 • Je bent een netwerker en legt gemakkelijk contact met mensen
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen
 • Je bent proactief en resultaatgericht
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Je bent zelfstandig, flexibel, goed in schakelen en prioriteren

Dit bieden wij jou

 • Een uitdagende en veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen initiatief, zelfontplooiing, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
 • Je wordt ingewerkt door de collega die later dit jaar met pensioen gaat
 • Het betreft in eerste instantie een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband • Een salaris in schaal 12 (max. € 6.698 bruto o.b.v. 36 uur)
 • Een prima pakket arbeidsvoorwaarden conform de Cao Werken voor waterschappen, flexibele werktijden en een individueel keuzebudget van 21% van het maandsalaris.

We zijn benieuwd!

Informatie over de Unie van Waterschappen kun je vinden op onze website: www.unievanwaterschappen.nl.

Meer informatie over de waterschappen vind je op https://waterschappen.nl. Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Willem Wensink, MT-lid Vereniging, Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken: wwensink@uvw.nl of 06-51748269.

Enthousiast geworden over deze functie?

Stuur je motivatie en cv uiterlijk zondag 14 april naar sollicitatie@uvw.nl. Maar wacht niet tot het laatste moment, want met geschikte kandidaten willen we graag al eerder het gesprek aangaan.

Wij willen de diversiteit binnen de organisatie vergroten. Elk mens is uniek. Verschil verrijkt! Niet alleen op je werk, maar overal en altijd. Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren.