Van der Sande en Eerdmans in gesprek over klimaat

11 maart 2021

Op 10 maart was lijsttrekker Joost Eerdmans (JA21) te gast bij het liveprogramma ‘De Lijsttrekker’ van AD.nl. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, gaf een introductie over het belang van snel inspelen op weersextremen en stelde Eerdmans een aantal vragen over de klimaatopgave.

JA21 wil veel inzet plegen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en wil het voor Nederland kenmerkende landschap behouden door de druk op de ruimte te verminderen. JA21 voelt er echter minder voor om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en ziet de pogingen en ambities hiertoe als druppels op de gloeiende plaat.

Schade door weersextremen niet afwachten
Rogier van der Sande gaf aan blij te zijn met de aandacht voor klimaatadaptatie in het verkiezingsprogramma van JA21. Het steeds extremere weer maakt dat het huidige waterbeheer tegen grenzen aan loopt. De waterschappen dringen erop aan om bij nieuwbouwprojecten een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af te wachten, maar preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken.

Niet dweilen met de kraan open
Hij benadrukte dat we alleen niet willen dweilen met de kraan open, en dus ook in economische zware en onzekere tijden moeten blijven investeren in het verduurzamen van ons werk in de strijd tegen klimaatverandering. Ook al snapt hij de punten van JA21 dat de aanleg van zonneweides en windmolenparken niet op veel draagvlak onder de bevolking kan rekenen.

Aquathermie als alternatief voor aardgas
Van der Sande introduceerde dan ook de potentie van aquathermie, warmte uit water, als alternatief voor aardgas aan Eerdmans. Om Nederland aardgasvrij te maken doet een nieuw kabinet er goed aan de potentie van aquathermie en biogas van de waterschappen optimaal te benutten door de huidige pilots op te schalen. Eerdmans gaf aan open te staan voor goede ideeën, maar schatte de potentie niet hoog in en verkiest het behoud van aardgas.

Bekijk de videoboodschap van Rogier van der Sande over een duurzame toekomst

Lees meer over Wat Waterschappen Willen richting de verkiezingen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn