Veel verschillende onderwerpen tijdens wetgevingsoverleg Water

4 december 2020

Op 1 december was het jaarlijkse wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer. Daarin sprak de commissie van Infrastructuur en Waterstaat met minister Cora van Nieuwenhuizen over een groot aantal waterdossiers die relevant zijn voor de waterschappen.

Zo kwamen klimaat, droogte en waterkwaliteit voorbij en werden de geborgde zetels kort aangestipt door 50PLUS.

Cybersecurity

Enkele Kamerleden zagen liever een grotere rol voor de minister bij het incident bij Waternet: het journalistieke platform Follow the Money schreef in september dat de cybersecurity van Waternet zo lek is als een mandje. SP en 50PLUS trokken samen op in hun wens om de cybersecurity bij drinkwaterbedrijven actief te laten doorlichten.

Gewasbeschermingsmiddelen

Laura Bromet van GroenLinks vroeg onder meer om een snel nieuw verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De waterschappen ondersteunen haar pleidooi.

Droogte en funderingen

Het CDA vroeg aandacht voor de impact van droogte op funderingen. Ook deze aandacht vinden de waterschappen een goed idee.

Zuiveringsheffing

50PLUS vroeg de minister om te kijken waar de belemmeringen zitten voor een evenredige zuiveringsheffing. De partij geeft aan dat het al wettelijk mogelijk is om gericht te heffen maar dat het niet gebeurt.

Vispassages

Tjeerd de Groot van D66 maakte een punt van het beheer en onderhoud van vispassages. Ook vroeg De Groot om met het oog op de formatie met de medeoverheden te verkennen hoe aandacht voor ruimtelijke kwaliteit nog meer verbonden kan worden met de wateropgave. Dit is een steun in de rug voor de waterschappen richting de formatie.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn