Verkiezingsdebat Groen herstel

10 maart 2021

Op 9 maart organiseerden de Unie van Waterschappen, IPO en VNG het verkiezingsdebat ‘Groen herstel’.

“Wij gaan de afspraken uit het Klimaatakkoord uitvoeren, maar vragen daarbij stabiliteit en continuïteit van het rijk.” Dat gaven de voorzitters van de Unie van Waterschappen, IPO en VNG aan in een filmpje bij de start van het debat. Ze vragen aankomende Kamerleden en het nieuwe kabinet om samen met de waterschappen, provincies en gemeenten te werken aan groen herstel. Hiertoe deden de decentrale overheden eerder al een aanbod.

Water ordenend bij keuze woninglocatie

De waterschappen pleiten voor water als sturend principe bij de inrichting van de leefomgeving. Dit thema komt terug in het eerste deel van het debat. Dan spreken Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Tjeerd de Groot van D66 over de stelling:

Bij de keuze voor woningbouwlocaties moeten waterschappen veel beter betrokken worden.

Grinwis is het “volledig eens” met de stelling en geeft aan een “enorme fan van de waterschappen” te zijn. “Water als ordenend principe klinkt mij als muziek in de oren.” Volgens hem moeten belangrijke waarden als waterrobuust bouwen en locatiekeuze niet vergeten worden door enkel te focussen op de kwantiteit van het bouwen van 1 miljoen woningen. De woningen moeten klimaatadaptatief gebouwd worden, zodat ze de komende 100 á 200 jaar nog voldoen.

De Groot is het gedeeltelijk eens met de stelling. “Als je water en natuur gebruikt als ordenend principe, krijg je veel meer draagvlak, want het landschap wordt mooier. En het leidt ook tot veel slimmere beslissingen.” Hij stelt echter als voorwaarde bij de stelling dat eerst de geborgde zetels van de waterschappen moeten worden afgeschaft voor zij de locaties mogen bepalen. Anders wordt de keuze te eenzijdig vanuit de landbouw bepaald, meent hij.

Aardgasvrij en Regionale Energie Strategieën

De waterschappen hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Het tweede en derde deel van het debat gaat over de uitvoering van het Klimaatakkoord. Politici van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks gaan in debat over de volgende stellingen:

Je huis aardgasvrij maken mag de woonlasten niet verhogen ten opzichte van een aansluiting op gas, anders komen de klimaatdoelen in gevaar.

Investeren in elektriciteitsnetten is noodzaak om de Regionale Energie Strategieën te realiseren; daar moeten provincies op kunnen sturen.

Lees meer over Wat Waterschappen Willen richting de verkiezingen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn