Verkiezingsdebat Water: Water moet een grotere rol spelen bij bouwplannen

2 maart 2021

Bij nieuwe bouwplannen moet water een veel grotere rol spelen. Dat vonden alle 6 partijen die op 1 maart meededen met het BNR Verkiezingsdebat met als thema ‘Water’. De partijen verschilden wel van mening over hoe dat dan zou moeten.

Laura Bromet van GroenLinks en William Moorlag van de PvdA vonden dat Den Haag moet bepalen waar wel en niet kan worden gebouwd. En dat betekent dus in ieder geval niet in de polders. Eva van Esch van de Partij voor de Dieren wil graag een minister van Water. En Marcel Beukeboom van D66 vroeg om een langetermijnvisie en een andere manier van denken over de rol van water.

Bodemdaling

Een van de stellingen waarover werd gedebatteerd was ‘De bodemdaling in de veenweidegebieden vereist radicaal hogere waterstanden in stad en platteland.’ Van Esch pleitte ervoor om polders en landbouwgrond terug te geven aan de natuur en het grondwaterpeil in gebieden met bodemdaling drastisch te verhogen. Als dat gaat gebeuren, gebeuren er rampen, zei Roelof Bisschop van de SGP. Hij verwacht dan grote moerasgebieden en veel persoonlijk leed bij agrariërs.

De andere 2 stellingen waarover werd gedebatteerd waren ‘De prijs van drinkwater mag omhoog om schoon en voldoende water te kunnen garanderen’ en ‘Bij nieuwe bouwlocaties heeft de waterbeheerder een veto’. Het hele debat is hieronder terug te luisteren.

Belang bodem en water

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, vond het een leuk en levendig debat. “Het is vooral duidelijk geworden dat alle sprekers het belang van bodem en water in de ruimtelijke inrichting en ruimtelijke afweging zien. Dat is goed.”

Bekijk de wateronderwerpen per thema en partij

Bekijk wat waterschappen willen richting de verkiezingen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn