Vernieuwde afspraken over digitalisering bij waterschappen

12 april 2021

In de ledenvergadering van 9 april stemden de waterschappen in met de herziene versie van de baseline ‘Basis op orde’. Daarin is het minimale ambitieniveau voor digitalisering vastgelegd.

In de baseline ‘Basis op orde’ staat waaraan de waterschappen in ieder geval willen voldoen op het gebied van digitalisering. Ze doen dit op een verantwoorde, veilige en mensgerichte manier. Daarvoor is het belangrijk dat de digitale basis op orde is. De herziene baseline ‘Basis op orde’ is de opvolger van de baseline van 2018.

Kansen grijpen

“Digitalisering verandert onze maatschappij ingrijpend en is tegelijkertijd essentieel om de maatschappij draaiende te houden”, zegt Toine Poppelaars, portefeuillehouder digitalisering in het Uniebestuur. “De huidige technologische ontwikkelingen zorgen voor een digitale transformatie waarin alle 21 waterschappen de kansen moeten grijpen die de informatiesamenleving biedt. De baseline ‘Basis op orde’ biedt daarvoor een goede basis.”

Nieuwe afspraken

Uit de oude versie van de baseline ‘Basis op orde’ zijn de afspraken verwijderd die inmiddels door alle waterschappen zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn de deadlines van sommige afspraken aangepast aan de nieuwe datums waarop achterliggende regelgeving in werking zal treden. Denk aan de Wet digitale overheid en de Omgevingswet. Ook zijn enkele nieuwe afspraken aan de baseline ‘Basis op orde’ toegevoegd, omdat er de afgelopen 2 jaar nieuwe wetgeving is gekomen. De Wet open overheid en de Europese Single Digital Gateway verordening zijn hier voorbeelden van.

Ambities

De ambities in de baseline zijn geformuleerd op basis van 4 thema’s:

  1. Digitale dienstverlening op orde
  2. Organisatie en samenwerking op orde
  3. Informatie op orde
  4. Informatiebeveiliging en privacy

Per thema hebben de waterschappen afgesproken wat het minimale ambitieniveau is.

Van baseline naar praktijk

Nu de baseline bestuurlijk is vastgesteld, gaan de waterschappen er zelf mee aan de slag. Het Waterschapshuis ondersteunt hen daarbij. Ieder waterschap vertaalt de baseline naar concrete afspraken en activiteiten om de basis op orde te brengen. Ook maken ze de hiervoor benodigde middelen vrij.

Door de voortgang regelmatig te monitoren en met elkaar te bespreken, worden de waterschappen gestimuleerd om de gestelde ambities waar te maken en leren ze optimaal van elkaar.

Factsheet baseline Basis op orde

Afbeelding: Gerd Altmann via Pixabay

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn