Verruiming deadline Regionale Energiestrategieën

9 april 2020

Gemeenten, waterschappen en provincies werken in 30 regio’s aan de opstelling van een Regionale Energiestrategie (RES). Vanwege de coronamaatregelen is de deadline voor inlevering van de concept-RES verruimd naar 1 oktober 2020.

Oorspronkelijk was de deadline voor de concept-RES 1 juni 2020. Met het verschuiven de deadline voor de concept-RES verschuiven ook de activiteiten die daarop volgen. Dat heeft onder andere gevolgen voor de oplevering van de RES 1.0. Deze deadline wordt verplaatst van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

De 30 RES’en hebben allemaal hun eigen aanpak, werkwijze en planning. Het besluit tot verruiming van de planning biedt de regio’s de mogelijkheid om door te gaan op de eigen koers: eerder inleveren is dus ook prima.

De verruiming van de deadline is in overleg besloten door de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving.

> Lees meer over de verruiming van de deadline

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn