Wat de waterschappen bijdragen aan de SDG’s

24 september 2020

Op 25 september is het SDG Action Day. Deze dag staat in het teken van de voortgang van het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook de waterschappen werken hieraan mee, in binnen- en buitenland.

2020-2023 wordt aangeduid als de ‘Decade of Transformation’. De waterschappen dragen bij aan deze transformaties door bijvoorbeeld energieneutraal en circulair te worden, maar ook door in binnen- en buitenland bij te dragen aan schoon en voldoende water.

SDG-doelen schoon en voldoende water

De waterschappen zetten zich in Nederland in om de doelen rond schoon en voldoende water te behalen. Voor schoon water doen ze dat onder andere door het rioolwater steeds beter te zuiveren – het lukt de waterschappen bijvoorbeeld steeds meer om ook medicijnresten uit rioolwater te halen. En door maatregelen om de biodiversiteit in oppervlaktewater te verbeteren. Voor voldoende water doen ze dat bijvoorbeeld door gebieden zo in te richten dat een teveel aan water snel wordt afgevoerd, terwijl bij een watertekort het water juist langer wordt vastgehouden.

Internationaal programma Blue Deal

Deze expertise zetten de waterschappen ook over de grens in, om bij te dragen aan het behalen van de SDG’s op het gebied van water. Samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat helpen de 21 waterschappen met de Blue Deal 20 miljoen mensen wereldwijd aan veilig, schoon en voldoende water. In 14 landen wordt in partnerschappen met 17 regionale waterbeheerders gewerkt aan het terugdringen van watervervuiling, het eerlijk verdelen van water en het beschermen van ecosystemen.

Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: “De partnerschappen in het Blue Deal-programma zijn geen losse projecten, maar samenwerkingsverbanden voor de lange termijn. De Nederlandse waterschappen brengen hun kennis over het organiseren van waterbeheer waarbij alle stakeholders een stem hebben en een duurzame financiering is geregeld in. En tegelijkertijd leren ze van hun lokale partners hoe ze bijvoorbeeld beter om kunnen gaan met droogteproblematiek.”

Wat zijn de SDG’s?

De SDG’s, ook wel duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen binnen de Verenigde Naties. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Naast dat de waterschappen bijdragen aan het behalen van de waterdoelen binnen de SDG’s zetten ze ook in op verduurzaming door te streven naar energieneutraliteit en circulariteit. Hiermee dragen ze ook hun steentje bij aan SDG’S 11 en 13.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn