Waterkwaliteitsproblemen nemen toe door warm zomerweer

5 augustus 2020

Het neerslagtekort is al enige weken stabiel, maar nog steeds groot. Voor de komende week wordt een hittegolf verwacht. Hierdoor zullen waterkwaliteitsproblemen zoals blauwalg en botulisme toenemen.

De hoge temperaturen en het uitblijven van regen zullen ervoor zorgen dat de watervraag in delen van het land groter wordt dan het aanbod. Daarbij stijgt het aantal meldingen van blauwalg en botulisme. Als gevolg van het droge en warme weer zullen deze waterkwaliteitsproblemen naar verwachting verder toenemen.

Maas laag, Rijn voldoende

De afvoer van de Maas is zeer laag. Doordat Rijkswaterstaat en de waterschappen stuwpeilen hebben opgezet en waterbesparende schutten hebben ingesteld, blijft de situatie beheersbaar. De afvoer van de Rijn blijft naar verwachting voldoende om in de watervraag te voorzien.

Meer blauwalg

Op verschillende locaties in het land is sprake van een sterke toename van blauwalgen en botulisme, met in een aantal gevallen een negatief zwemadvies tot gevolg. Dit komt vaker voor in deze tijd van het jaar. De watertemperatuur loopt de komende dagen echter verder op, met gevolgen voor de waterkwaliteit. In het westen van het land zijn de waterschappen actief aan het doorspoelen ter bestrijding van blauwalgen. Waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en waarschuwen recreanten. Zwemmers worden opgeroepen om voor een verfrissende duik de Zwemwaterapp of Zwemwater.nl te raadplegen.

Enkele waterschappen melden daarnaast lichte verziltingsproblemen, voornamelijk in de diepe polders als gevolg van zout kwelwater. In het zuiden van het land dreigen beken droog te vallen door het uitblijven van voldoende neerslag. Er gaat veel aandacht uit naar de aanvoer van voldoende water richting natuurgebieden zoals het Peelgebied op de grens van Brabant en Limburg.

Beregeningsverboden

De grondwaterstanden zijn met name op de hoge zandgronden in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland laag. Hierdoor zijn in een aantal gebieden nog steeds beperkingen van kracht voor het onttrekken van oppervlaktewater en er is een verbod van kracht voor onttrekking van grondwater in de omgeving van enkele (Natura 2000-)natuurgebieden. Om het grondwater aan te vullen en om te voorzien in de watervraag zijn de peilen in regionale wateren zoveel mogelijk opgezet.

Bekijk de actuele droogtemonitor

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn