Wateronderwerpen in conceptverkiezingsprogramma’s CDA en PvdA

4 november 2020

Het CDA wil de geborgde zetels van de waterschapsbesturen houden, terwijl de PvdA deze wil afschaffen. Dat staat in de conceptverkiezingsprogramma’s die het CDA en de PvdA onlangs presenteerden. Welke andere wateronderwerpen komen aan bod?

CDA en PvdA zijn na D66, SP en GroenLinks de vierde en vijfde partij die openbaar maakt wat hun plannen zijn voor Nederland na de verkiezingen van maart 2021.

Bodemdaling en wooncrisis

Het CDA wil een coördinerend minister Bodemdaling. De PvdA vindt een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu nodig om de wooncrisis aan te pakken.

Nieuwe energiebronnen

Nieuwe energiebronnen worden door beide partijen genoemd. Zo wil het CDA inzetten op geothermie, windenergie op zee en warmtenetten. De PvdA pleit voor het stimuleren van groene waterstof.

Stikstof

Over stikstof zegt het CDA dat ook boeren een bijdrage leveren aan de stikstofreductie. De partij wil de bestaande budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen voor verduurzaming van de stallen en ze zijn tegen gedwongen uitkoop van boeren. De PvdA wil een emissiereductie van 50% voor 2030. Om dat te bereiken investeert de partij extra in natuurherstel, introduceren ze een belasting voor de industrie op de uitstoot van stikstof (naar Deens voorbeeld) en voeren ze een actief uitkoopbeleid voor veehouderijen in natuurgebieden.

Partijleden aan zet

Nu zijn de leden van de partijen aan zet. Zij kunnen met amendementen het conceptprogramma nog wijzigen. Naar verwachting worden de programma’s in december definitief.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn