Wateronderwerpen in conceptverkiezingsprogramma’s VVD, 50PLUS en SGP

10 november 2020

De SGP wil de geborgde zetels van de waterschapsbesturen houden, terwijl 50PLUS wil dat waterschappen de ruimte krijgen voor commerciële activiteiten. De VVD wil tussentijdse verkiezingen als een bestuur niet meer functioneert, bijvoorbeeld voor provincies en waterschappen.

Dat staat in de conceptverkiezingsprogramma’s die de VVD, 50PLUS en de SGP onlangs presenteerden. Welke andere wateronderwerpen komen aan bod?

Kerntaken uitbreiden

50PLUS wil met een wijziging van de Waterwet ruimte maken om kerntaken van waterschappen uit te breiden. Zo zouden ze eigen energie mogen opwekken en het overschot verkopen. Ook de grondstoffen uit het rioolwater mogen verkocht worden. Ook wil de partij dat waterschappen de afvalzuiveringsheffing voor tweepersoonshuishoudens in rekening brengen voor 2 eenheden en niet voor 3.

Woningbouw

Over de grote opgave van de woningbouw hebben de 3 partijen duidelijke opvattingen. De VVD wil meer landelijke sturing van de woningbouw en de oprichting van een nationaal bouwfonds. 50PLUS stelt een apart ministerie voor wonen en ruimtelijke ordening voor met als taak het ontwikkelen, stimuleren en het realiseren van bouwplannen. De SGP wil juist dat voldoende aanbod van woonruimte vooral lokaal wordt opgepakt: ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’ is daarom het motto van de partij.

Leden aan zet

Nu zijn de leden van de partijen aan zet. Zij kunnen met amendementen het conceptprogramma nog wijzigen. Naar verwachting worden de programma’s in december definitief.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn