Wateronderwerpen in de verkiezingsprogramma’s

23 februari 2021

Op welke manier komen wateronderwerpen aan bod in de verkiezingsprogramma’s? De Unie van Waterschappen bekeek de programma’s van 11 partijen en zette de standpunten op een rij.

Vergeleken met de programma’s van 4 jaar geleden lijkt er meer aandacht te zijn voor water in de programma’s. De waterthema’s uit de verkiezingsprogramma’s van 4 jaar geleden hadden alleen betrekking op waterveiligheid en waterkwaliteit. Droogte en klimaatadaptatie kwamen er niet in voor en in de nieuwe programma’s juist wel. De afgelopen droge zomers hebben mogelijk bijgedragen aan de urgentie op deze thema’s.

Klimaatbestendig bouwen

Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor klimaatbestendige keuzes bij het bouwen van woningen. Dat thema kwam 4 jaar geleden helemaal niet in de verkiezingsprogramma’s voor. De waterschappen zijn blij met deze aandacht en roepen politici op om water sturend te laten zijn bij de inrichting van de leefomgeving.

Geborgde zetels

Verder blijkt uit de analyse dat de partijen verschillend denken over de geborgde zetels bij de waterschapsbesturen. Hierover waren de partijen 4 jaar geleden ook al verdeeld. CDA en SGP willen de zetels houden. D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren willen ze afschaffen. PVV, VVD, SP en ChristenUnie vermelden de geborgde zetels niet in hun programma’s.

Bekijk de wateronderwerpen per thema en partij

Bekijk wat waterschappen willen richting de verkiezingen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn