Waterschappen bereiden zich voor op Brexit

12 november 2020

Het is nog onzeker hoe de toekomstige relatie van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) vorm krijgt. Toch is het belangrijk dat waterschappen zich nu al voorbereiden op de Brexit. Dat kan met de Brexit Impact Scan voor overheden.

De impact van de Brexit zal per waterschap verschillen. Voor een aantal waterschappen zijn inkoop en aanbesteden belangrijke onderwerpen, als zij producten en diensten invoeren vanuit het VK. Ook zijn er waterschappen die samenwerkingsverbanden hebben gesloten met het VK. Op welke manier de Brexit hier impact op heeft, blijkt uit de impactscan.

Waar staan de onderhandelingen nu?

De onderhandelingen tussen de EU en het VK gaan nog intensief door. Op 31 december 2020 verloopt de overgangsperiode definitief. Aanvankelijk was de inzet een akkoord te sluiten vóór eind oktober 2020, zodat het Europees Parlement en de EU-lidstaten zich tijdig over het akkoord konden buigen. Nu dit niet is gelukt zijn zeer intensieve onderhandelingen gaande om toch zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Afspraken over de voor de EU 3 belangrijkste onderwerpen – gelijk speelveld, visserij en governance – zijn er nog niet.

De kans bestaat dat niet op alle deelonderwerpen afspraken worden gemaakt over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. Daarvoor is in dat geval niets geregeld na afloop van de overgangsperiode op 31 december 2020. Het valt evenmin uit te sluiten dat helemaal geen afspraken worden gemaakt: een no deal-Brexit.

Doe de Brexit Impact Scan

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn