Waterschappen blij met eerste steun voor decentrale overheden

28 mei 2020

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben afspraken met het kabinet gemaakt over financiële steun van het Rijk voor de financiële effecten van de huidige coronacrisis. Dat is de uitkomst van overleg van de besturen van de Unie van Waterschappen, VNG en IPO met minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën). Er komt een eerste steunpakket van ruim 500 miljoen euro beschikbaar, dat is bedoeld om de dienstverlening richting inwoners op peil te houden.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Vanaf het begin van de corona-uitbraak zijn wij als decentrale overheden met het Rijk als één overheid opgetreden om het coronavirus en de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Wij doen er samen met het kabinet alles aan om onze taken zo goed mogelijk uit te blijven voeren. En inwoners en bedrijven zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daar staan wij voor, ook in deze moeilijke periode.”

Financiële consequenties

Sinds april overleggen Uniebestuurders Rogier van der Sande en Toine Poppelaars samen met de voorzitters van VNG en IPO met het kabinet over de financiële effecten van de coronacrisis voor gemeenten en provincies en waterschappen. Vooral de gemeenten worden financieel hard geraakt door de huidige crisis. De eerste afspraken die nu zijn gemaakt zijn daarom vooral bedoeld om hen te compenseren.

Rogier van der Sande: “Ook voor de waterschappen hebben de maatregelen rond het coronavirus grote consequenties. Gelukkig lukt het ons om onze taken nog steeds goed uit te voeren. Voor de gemeenten is deze crisis van een wat andere orde. Zij staan in de vuurlinie van het bestrijden van de crisis en maken voor honderden miljoen aan extra kosten. Het is dan ook logisch dat het eerste steunpakket vooral betrekking heeft op de gemeenten.”

Vervolgtraject

Naar verwachting zullen de financiële effecten voor de waterschappen vooral neerkomen op inkomstenderving. Waterschappen treden sinds het begin van de crisis coulant op bij het innen van hun belastingen. Bij een economische crisis ontvangen ze minder waterschapsbelastingen door meer oninbaarheid en kwijtschelding. Er is afgesproken dat er gezamenlijk gaat worden gewerkt aan een reëel beeld van de met de coronacrisis gemoeide kosten en de inkomstenderving voor gemeenten, provincies en waterschappen. In de komende maanden worden op basis daarvan nieuwe afspraken met het kabinet gemaakt.

Hier vindt u meer informatie over het steunpakket en de Kamerbrief.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn