Waterschappen blij met komst natuurbank

19 februari 2020

Het kabinet stelt 125 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van natuurbanken ter compensatie van de stikstofuitstoot van grote projecten. Daarover heeft minister Schouten op 19 februari de Tweede Kamer geïnformeerd in het kader van het stikstofdebat. De compensatie geldt onder meer voor waterveiligheidsprojecten van de waterschappen.

In de Kamerbrief schetst Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de eerste contouren van een natuurbank. Het kabinet gaat 125 miljoen euro investeren in de aanleg van grote natuurgebieden ter compensatie van de stikstofuitstoot van projecten van het Rijk en de waterschappen die een groot openbaar (veiligheids)belang vertegenwoordigen. Het gaat hierbij voornamelijk om projecten in het kader van de Rijksinfrastructuur, waterveiligheid en defensie.

Compensatie voor waterveiligheidsprojecten

De natuurbank heeft als doel om op een gecoördineerde manier natuurcompensatie- en verbeteringsmaatregelen te nemen en vast te leggen. Waterschappen kunnen hier gebruik van maken voor projecten waarbij de compensatie van stikstofuitstoot nodig is voor de vergunning.

De Unie van Waterschappen is blij dat het kabinet doorpakt met maatregelen om waterveiligheidsprojecten doorgang te kunnen laten vinden. Ook is de Unie blij dat het kabinet daarbij geen onderscheid maakt tussen projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma en overige projecten in het kader van de waterveiligheid.

Nog veel onduidelijk

Aan de andere kant is er nog veel onduidelijk, onder meer over de termijn waarop de waterschapsprojecten hiervan kunnen profiteren. En hoe er in de tussentijd wordt omgegaan met projecten waarvan de vergunning op de natuurcompensatie dreigt stuk te lopen. Het ministerie van LNV gaat op zeer korte termijn met de Unie om tafel om de knelpunten helder te krijgen en deze regeling nader uit te werken.

> Lees de Kamerbrief

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn