Waterschappen houden vast aan snelle invoering Omgevingswet

23 november 2020

De waterschappen bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. Op 25 november vindt er een Tweede Kamerdebat plaats over de Omgevingswet. De waterschappen hebben daarvoor hun inbreng aangeleverd. Eerder deze maand was er al een webinar over de Omgevingswet, georganiseerd door de Unie van Waterschappen.

Op 13 november stuurde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voortgangsbrief aan beide kamers. Daarin staat dat de wet- en regelgeving van de Omgevingswet zo goed als af is. Alle overheden moeten er klaar voor zijn als de wet op de beoogde datum van 1 januari 2022 ingaat. Daarom is het essentieel dat alle betrokken partijen onverminderd blijven doorwerken aan de implementatie van de wet.

Debat over de Omgevingswet

Op 25 november debatteert de Tweede Kamer met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Omgevingswet. De waterschappen pleiten ervoor om vast te houden aan en volledig in te zetten op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Zij doen er met bestuurlijke partners alles aan om deze datum te halen.

Waterschappen houden ook vast aan de oorspronkelijk afgesproken interbestuurlijke ambitie. Die is erop gericht om de dienstverlening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan burgers en bedrijven de komende jaren verder te verbeteren. Dat gebeurt in realistische maar duidelijke en mede op gebruikerservaringen gebaseerde vervolgstappen.

> Lees de volledig inbreng voor het notaoverleg Omgevingswet op 25 november

Webinar over de Omgevingswet

Op 5 november organiseerde de Unie van Waterschappen een webinar Omgevingswet voor waterschapsjuristen. Dit webinar ging voornamelijk over de onderhoudslegger en participatie.

Met de komst van de Omgevingswet is de vraag opgekomen hoe om te gaan met de onderhoudsplichten. Vanuit de waterschappen is de wens uitgesproken straks niet alleen de legger Waterwet/Omgevingswet digitaal te kunnen ontsluiten via het DSO, maar ook de legger op basis van de Waterschapswet.

Daarom heeft de Unie van Waterschappen advies ingewonnen over dit vraagstuk bij de Universiteit van Utrecht. De universiteit adviseert één allesomvattende regeling die bestaat uit de Waterschapsverordening op grond van de Omgevingswet met als bijlage een integrale legger (legger Omgevingswet en legger Waterschapswet).

De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit van belanghebbenden op tafel te krijgen. Daarom zijn in de Omgevingswet regels over participatie opgenomen. Dit vraagt ook van de waterschappen dat zij participatiebeleid opstellen.

> Kijk het webinar Omgevingswet terug

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn