Waterschappen kampen met hoge waterpeilen

24 februari 2020

Veel regen en stormachtige wind. Zo zag het afgelopen weekend eruit. De komende dagen wordt meer regen verwacht, maar de wind wordt minder. Veel waterschappen hebben alle beschikbare gemalen aan staan om het water weg te pompen.

Vooral in het midden van het land is veel regen gevallen, op sommige plekken zelfs 30 millimeter. Hierdoor kwam het water nog hoger te staan in de toch al goed gevulde kanalen, meren en sloten. Verschillende waterschappen laten daarom de gemalen op volle toeren draaien om het water weg te pompen en overstromingen te voorkomen.

Monumentaal gemaal in actie

Zo moest het monumentale Woudagemaal in Lemmer in actie komen. Wetterskip Fryslân heeft het gemaal onder stoom gezet omdat er extra water naar de Waddenzee moet worden weggepompt.

Hoog peil Maas en IJsselmeer

Ook het peil in de Maas en het IJsselmeer stijgt snel. De waterschappen houden de situatie nauwlettend in de gaten. Door de wind liep het waterpeil langs de Hollandse IJssel wat hoger op dan verwacht, maar doordat de wind de komende dagen afneemt, is de kans klein dat het peil veel hoger wordt.

De afgelopen weken was er al verschillende malen sprake van hoogwater in de Nederlandse rivieren. Zo stond waterschap Limburg begin februari nog klaar voor eventuele actie vanwege hoogwater in de Maas.

Hoogwater én droogte

Wat betekent de vele regen voor de gebieden waar het grondwaterpeil nog erg laag is door de droogte? Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt dankbaar gebruik van de diverse in het verleden aangelegde waterbergingen die inmiddels vol water staan. Toch kan niet al het water vastgehouden worden en biedt de huidige regen nog niet dé oplossing tegen de droogte. Hoe zit dat? Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, sprak erover in de uitzending van Nieuwsuur op 11 februari. In het item zie je duidelijk de verschillen: het ene gebied kurkdroog, terwijl verderop de rivier buiten zijn oevers treedt.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn