Waterschappen kampioen centrale registraties Nederlandse ondergrond

3 april 2020

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Deze registratie is 2 jaar geleden gestart. Waterschappen blijken verantwoordelijk te zijn voor ongeveer de helft van het totale aantal doorgegeven objecten.

De BRO is gestart omdat grote opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei een enorme impact hebben op de directe leefomgeving. Niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Niet alles kan op dezelfde plek. Als land moeten we dus een ruimtelijk en integraal inzicht krijgen in de ondergrond. Daarvoor is er nu de BRO.

Centrale digitale plek

Overheden leggen in de BRO voor dezelfde objecten de algemene gegevens vast. Het vullen van de BRO gaat stapsgewijs. Tot 2022 worden steeds meer objecten toegevoegd aan de BRO. Het gaat hierbij om het in kaart brengen van objecten en metingen zoals boormonsters en de locaties van mijnbouwwerken en grondwatermonitoringsputten. Bovendien kunnen er altijd nieuwe categorieën aan toegevoegd worden. Zo zijn er al plannen om ook gegevens over bodemverontreiniging in de BRO op te nemen.

Vanuit deze centrale digitale plek kunnen gebruikers weer gegevens opvragen over bodem en ondergrond. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden voor rekenprogramma’s en modellen.

Waterschappen registreren het meest

De afgelopen 2 jaar hebben waterschappen, provincies en gemeentes samen ruim 50.000 brondocumenten aangeleverd. Daarvan waren er ruim 25.000 van de waterschappen. Dat komt omdat voor veel werkzaamheden van waterschappen voorkennis over de ondergrond essentieel is. Dankzij de data in de BRO kunnen overheden tot belangrijke inzichten komen.

Lekdijk

Een paar jaar terug werd dat al duidelijk bij een proof of concept voor de Lekdijk. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden keek toen samen met het Programma BRO of de dijk al dan niet verhoogd moest worden. Op basis van digitale informatie over de ondergrond bleek dat de dijk niet zozeer hoger hoefde, maar vooral sterker. En voor die conclusie hoefden specialisten niet elk stukje van de ruim 55 kilometer lange dijk te onderzoeken.

Meer informatie over de Basisregistratie Ondergrond

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn