Waterschappen kunnen inschrijven voor Duurzame GWW-Parels

18 februari 2021

Ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 kunnen duurzame grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW) aanmelden voor de ‘Duurzame Parel’. Ook de waterschappen worden opgeroepen mee te doen aan de wedstrijd.

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is verlengd tot medio 2021. Dat is een mooie kans om op zoek te gaan naar inspirerende projecten die een toonbeeld zijn van duurzame ontwikkeling binnen de GWW en die in het zonnetje te zetten met een Duurzame Parel.

Wat is de Green Deal Duurzaam GWW 2.0?

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 heeft als ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Alle 21 waterschappen hebben deze green deal ondertekend. Onderdeel van de green deal is de praktische Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt.

Inschrijven voor de Duurzame Parel

GWW-projecten met een belangrijke duurzaamheidscomponent kunnen tot 15 april worden aangemeld. De Parels worden eind juni uitgereikt aan de opdrachtgever en opdrachtnemer van de winnende projecten.

Meer informatie en aanmelden

E-zine Duurzaam GWW bij waterschappen

In het e-zine ‘7 jaar Duurzaam GWW bij de waterschappen’ wordt teruggeblikt op de (bijna) afgelopen Green Deal 2.0. De meeste waterschappen zijn voorbij de pilotfase, voor hen is het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW inmiddels de normale gang van zaken. Van alle waterschappen wordt in het e-zine een voorbeeldproject uitgelicht.

Lees het e-zine

Webinar Duurzaam GWW

Op 11 februari werd gereflecteerd op de afgelopen jaren Green Deal Duurzaam GWW 2.0 tijdens een webinar. Ook blikten de sprekers vooruit op het vervolg op de Green Deal Duurzaam GWW.

Kijk de bijeenkomst terug

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn