Waterschappen lopen voorop met duurzame energie

10 februari 2020

10 februari is het Green Energy Day 2020 in Nederland. Dat betekent dat alle duurzame energie die in Nederland wordt geproduceerd ‘op’ is voor dit jaar, als je de hoeveelheid uitzet in tijd. Maar niet bij de waterschappen. Daar valt Green Energy Day pas in mei. Wat doen de waterschappen om energieneutraal te werken?

Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat het aandeel duurzame energie in Nederland 11,4% van het totale energieverbruik zal zijn in 2020. In tijd uitgedrukt is dat 42 van de 365 dagen. Bij de waterschappen lag het percentage van het eigen energieverbruik dat de waterschappen zelf opwekken in 2018 al op 36%, dat blijkt uit de Klimaatmonitor 2018. Daarmee valt Green Energy Day 2020 voor de waterschappen ergens in mei dit jaar.

Zelf opwekken

Hoe wekken de waterschappen duurzame energie op? Via de Energie- en Grondstoffenfabriek werken de waterschappen aan nieuwe manieren om energie en grondstoffen uit afvalwater te halen. Het slib dat overblijft na de zuivering van afvalwater wordt vergist en daarbij komt biogas vrij: groene energie uit poep en plas. Ook investeren de waterschappen in zonnepanelen en windmolens op hun terreinen. En werken ze volop mee aan aquathermie (TEA en TEO: thermische energie uit afval- en oppervlaktewater). De verwachting is dat de sector haar ambitie van 40% duurzame energie in 2020 gaat halen. In 2025 willen de waterschappen volledig energieneutraal zijn.

Ook andere partijen

Behalve de eigen investeringen in duurzame energie stellen de waterschappen hun terreinen ook beschikbaar voor andere partijen om duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Dit komt dus bovenop de 36% die de waterschappen zelf opwekken. En de elektriciteit die de waterschappen op dit moment nog niet zelf duurzaam kunnen opwekken, wordt vrijwel geheel groen ingekocht.

Green Energy Day

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) introduceerde het begrip Green Energy Day vorig jaar om beter voorstelbaar te maken waar Nederland nu staat op weg naar 100% hernieuwbare energie in 2050.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn