Waterschappen mogen zelf kiezen voor een bindend correctief referendum

15 februari 2023

Op 14 februari heeft de Kamer het initiatiefwetsvoorstel voor een bindend correctief referendum aangenomen. Maar waterschappen mogen zelf bepalen of zij een besluit willen onderwerpen aan een referendum.

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) diende het initiatiefwetsvoorstel in. In een bindend correctief referendum kunnen Nederlanders zich uitspreken over een wet die de Tweede en Eerste Kamer hebben aangenomen, maar nog niet is ingevoerd. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen.

Uitzonderingspositie voor waterschappen

De Unie van Waterschappen heeft zich er hard voor gemaakt dat de algemeen besturen van waterschappen zelf kunnen bepalen of ze hun besluiten onderwerpen aan een beslissend referendum onder de ingezetenen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze uitzonderingspositie voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Herziening Grondwet

Als ook de Eerste Kamer later instemt met het wetsvoorstel, wordt de wet na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw ingediend. Dan is in beide Kamers tweederdemeerderheid nodig, omdat het om een grondwetswijziging gaat.

Bekijk de stemmingsuitslag van de Tweede Kamer

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn