Waterschappen nemen maatregelen om legionellabesmetting te voorkomen

17 januari 2020

Op 14 januari publiceerde het RIVM een onderzoek naar mogelijke verspreiding van legionella, te nemen maatregelen in industriële en communale rioolwaterzuiveringsinstallaties, en het risico van besmetting van omwonenden en medewerkers. In de landelijke media is aandacht geweest voor dit onderzoek, zoals in het AD.

De waterschappen zijn via STOWA betrokken bij dit onderzoek. In het onderzoek meldt het RIVM dat bij ongeveer 80 waterzuiveringsinstallaties in Nederland een verhoogd risico is voor de verspreiding van de legionellabacterie. Het gaat voornamelijk om industriële zuiveringen, zoals slachterijen.

Verhoogd risico legionellabesmetting op 14 rwzi’s

Bij rioolwaterzuiveringsinstallaties die gebruik maken van zogenoemde warm deelstroomprocessen (zoals Anammox-reactoren) is ook sprake van een verhoogd risico. Het gaat hier om 14 rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen.

Waterschappen hebben maatregelen genomen

Alle waterschappen die dit betreft zijn al langer op de hoogte en hebben maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen. De installaties voor de behandeling van de desbetreffende deelstromen zijn afgedekt. De installaties worden periodiek gecontroleerd op de aanwezigheid van legionella. Ook zijn de waterschappen gewezen op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij werkzaamheden in of om de warm deelstroomprocessen.

Het RIVM heeft geen aanwijzingen dat eventuele blootstelling op rioolwaterzuiveringsinstallaties in het verleden tot besmettingen heeft geleid.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn