Waterschappen ontwikkelen strategie Circulaire Waterschappen

13 november 2020

Waterschappen hebben de ambitie om 100 % circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap: 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Om die doelen te bereiken heeft de Commissie Waterketens en Emissies (CWE) opdracht gegeven tot het opstellen van een strategie Circulaire Waterschappen.

Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Er gebeurt al heel veel bij de waterschappen op circulair gebied. Voor een groot deel is het echter nog experimenteel en onderzoekend. Enkele waterschappen hebben zelf doelen en ambities geformuleerd en dit vertaald naar beleid. Maar bij veel waterschappen is het nog niet zo concreet dat de circulaire manier van werken een structureel onderdeel is geworden van het reguliere werk. We moeten van ‘kreet’, naar ‘concreet’. Het uiteindelijke doel is dat de waterschappen in 2050 volwaardig onderdeel uitmaken van de circulaire economie.”

Bijdragen aan circulaire economie

Waterschappen merken als geen ander de gevolgen van de huidige lineaire economie. Zoals in de gevolgen van klimaatverandering: meer extreme neerslag en droogte, en in zorgen om de waterkwaliteit. Daarom willen waterschappen bijdragen aan een circulaire economie. Door vervuiling tegen te gaan, geen (schaarse) grondstoffen te gebruiken die negatieve effecten hebben op het milieu, en door klimaatverandering te helpen voorkomen.

Geen keurslijf maar maatwerk

Sander Mager: “Door de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie wordt een koers bepaald met concrete korte termijn doelen. Daarmee kunnen de waterschappen dit einddoel bereiken. Tegelijk moet het geen keurslijf zijn, maar volop ruimte bieden aan regionaal maatwerk. Uit het gesprek in de CWE sprak een verlangen naar verandering en klonk de oproep om vooral ook buiten de gebruikelijke paden en cultuur te treden. Want met optimaliseren van het bestaande komen we er niet.”

Innovatief en doelmatig

“Een gezamenlijk gedragen koers maakt de waterschappen een aantrekkelijke en betrouwbare netwerkpartner om mee samen te werken in regionale en landelijke circulaire initiatieven. Als de laatste kennis en inzichten worden gedeeld, kunnen de waterschappen dit direct inzetten in de eigen organisatie. Zo worden circulaire initiatieven niet alleen innovatief maar ook doelmatig, met het oog op een structurele ontwikkeling naar een circulaire economie”, aldus Sander Mager.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn